Publikace ČKAIT

 

Publikace ČKAIT a rovněž publikace vydávané ve spolupráci s jinými vydavateli, které nesou logo ČKAIT, přinášejí ověřené, garantované informace.

 

Autory publikací a oponenty jsou přední odborníci v příslušné oblasti. Všechny rukopisy procházejí oponentním posouzením, jazykovou a technickou redakcí.

 

Pro členy Komory i ostatní odbornou veřejnost je tento proces zárukou, že při vydání knih byla respektována a zohledněna

  • současná úroveň ověřených technických poznatků, výzkumu a vývoje;
  • ustanovení, postupy a pojmy obecně závazných předpisů, českých technických norem, norem EN a ISO, technických pravidel a dalších doporučených standardů;
  • odborná terminologie, kodifikovaná postupně ve standardech ČKAIT;
  • normy a pravidla pro užívání spisovné češtiny, úpravu textů, uvádění bibliografických odkazů a pramenů;
  • vnitřní provázanost, daná uspořádáním vydavatelské činnosti do základních edičních řad, formálním a obsahovým sjednocením, jednotným výkladem a použitím odborné terminologie.

 

K tisku připravujeme.......