ESB logo 2019


Časopis Energeticky soběstačné budovy sbírá a dává do kontextu dílčí informace na téma výstavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, a to tak, aby v něm investoři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce pojednávajícího o nejbližším i vzdálenějším vývoji stavebnictví.

Časopis ESB je pro členy ČKAIT vydáván zdarma.

 

Ediční plán

Ediční plán 2019

 

Vydavatel

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.

Sokolská 1498/15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 211
Fax: +420 227 090 222

 

Ing. Šárka Janoušková
jednatelka a výkonná ředitelka IC ČKAIT
Tel.: +420 227 090 216
E-mail: sjanouskova@ic-ckait.cz

 

Odborná redakční rada

  • prof. Ing. Alois Materna, CSc., předseda CPD a redakční rady
  • prof. Ing. Karel Kabele, CSc., FSV ČVUT v Praze
  • Ing. Karel Vaverka, ČKAIT
  • Ing. Roman Šubrt
  • Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT
  • Ing. arch. Karel Smola, ČKAIT

Šéfredaktorka

Ing. Markéta Kohoutová
Tel.: +420 773 222 338
E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

 

Inzertní manažer

Pavel Šváb

Tel.: +420 737 085 800

E-mail: svab@ice-ckait.cz 


www.esb-magazin.cz