TOB


Vydávání časopisu TOB bylo ukončeno.

 

Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov byl vydáván Cechem pro zateplování budov, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiřím Šálou, CSc. – MODI jako dvouměsíčník již od roku 1998.

 

Během své existence se zařadil mezi nejcitovanější zdroje informací.

 

Redakční rada, složená z řad odborníků, byla garantem vhodného výběru autorů a důsledného recenzování všech příspěvků, i zárukou odborné úrovně a objektivity publikovaných příspěvků a informací.

Mimořádné vkládané odborné přílohy pak přinášeli plné znění vybraných právních předpisů, technických pravidel CZB, státních programů apod.

 

Podrobné informace....

 


Časopis Tepelná ochrana budov - ročníky