Stavebnictvi


Časopis Stavebnictví je odborným časopisem ČKAIT, ČSSI, SPS. Je určen pro autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě, osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot, státní správu a odborné školy. Časopis je pro členy ČKAIT zdarma, vychází 10x ročně.

 

Pravidelné rubriky

Editorial, aktuality, dopravní stavby, stavební paragrafy, poradna, interview, recenze, svět stavbařů, reportáže, infoservis.

 

Ediční plán

Ediční plán 2019


Vydavatel

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00  Praha 2

 

Redakce

Sokolská 15, 120 00  Praha 2

Tel.: +420 227 090 500

Fax: +420 227 090 614

E-mail: redakce@casopisstavebnictvi.cz

 

Šéfredaktorka

Ing. Hana Dušková

Tel.: +420 227 090 500

Mobil: +420 725 560 166

E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.cz

 

Redaktor

Petr Zázvorka

Mobil: +420 728 867 448

E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.cz

 

Inzertní oddělení

Pavel Šváb, Manažer obchodu

Mobil: +420 737 085 800

E-mail: svab@ice-ckait.cz

 

Redakční rada

 • Ing. Michael Trnka, CSc., předseda redakční rady
 • Ing. František Mráz
 • Ing. Olgerd Pukl
 • Ing. Michael Smola
 • Ing. Běla Stibůrková, CSc.
 • Ing. Svatopluk Zídek
 • doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
 • Marie Báčová

 

Odpovědný grafik

Vladimír Ludva
Tel.: +420 541 152 112
E-mail: ludva@expodata.cz 

 

Jazyková redakce

Mgr. Eva Klapalová

Tel.: +420 541 159 410

E-mail: klapalova@expodata.cz

 

Předplatné

Olga Bočková
Tel.: +420 541 159 555
E-mail: bockova@expodata.cz

 

Povoleno

MK ČR E 17014

ISSN 1802-2030

EAN 977180220300508329


www.casopisstavebnictvi.cz


CKAIT CSSI sps

Zi logo cerne 01


Časopis Z+i vydává pro své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Časopis vychází 5x ročně a je pro členy ČKAIT zdarma.

 

Rubriky

Informace z činnosti ČKAIT, změny právních a technických předpisů, odborné zajímavosti.

 

Redakční rada

 • Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Svatopluk Zídek, místopředseda redakční rady, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Markéta Kohoutová, šéfredaktorka
 • Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT, kancelář Komory ČKAIT Praha
 • Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové
 • Ing. Dominika Hejduková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
 • Ing. Hedviga Klepáčková, vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT
 • Ing. Daniel Lemák, Ph.D., oblast ČKAIT Olomouc, statik
 • Ing. Miroslav Loutocký, oblast ČKAIT Brno
 • Doc. Ing. Karel Papež, CSc., oblast ČKAIT Praha
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, oblast ČKAIT Ostrava
 • Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín
 • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., oblast ČKAIT Ostrava, odborná poradkyně předsedy ČKAIT

 

Šéfredaktorka

Ing. Markéta Kohoutová

Tel.: 773 222 338

E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

 

Redakce

ČKAIT – regionální kancelář Brno

Vrchlického sad 2, 602 00 Brno

Tel./fax: 545 574 310

Tel: 545 212 123

E-mail: brno@ckait.cz 

 

Externí redaktorka

PhDr. Markéta Pražanová

 

Jazyková redakce

Mgr. Eva Klapalová, Věra Píchová, EXPO DATA, spol. s r.o.

 

Vydavatel

Informační centrum ČKAIT s.r.o., Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

 

MK ČR E 15660

ISSN 1804-7025

 


www.zpravy.ckait.cz


TOB


Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov je vydáván Cechem pro zateplování budov, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiřím Šálou, CSc. – MODI jako dvouměsíčník již od roku 1998. Během své existence se zařadil mezi nejcitovanější zdroje informací. Redakční rada, složená z řad odborníků, je garantem vhodného výběru autorů a důsledného recenzování všech příspěvků, i zárukou odborné úrovně a objektivity publikovaných příspěvků a informací. Mimořádné vkládané odborné přílohy pak přinášejí plné znění vybraných právních předpisů, technických pravidel CZB, státních programů apod.

 

Podrobné informace zde - TOB.


Časopis Tepelná ochrana budov - ročníky


ESB


Časopis Energeticky soběstačné budovy sbírá a dává do kontextu dílčí informace na téma výstavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, a to tak, aby v něm investoři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce pojednávajícího o nejbližším i vzdálenějším vývoji stavebnictví.

Časopis ESB je pro členy ČKAIT vydáván zdarma.

 

Ediční plán

Ediční plán 2019

 

Vydavatel

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.

Sokolská 1498/15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 211
Fax: +420 227 090 222

 

Ing. Šárka Janoušková
jednatelka a výkonná ředitelka IC ČKAIT
Tel.: +420 227 090 216
E-mail: sjanouskova@ic-ckait.cz

 

Odborná redakční rada

 • prof. Ing. Alois Materna, CSc., předseda CPD a redakční rady
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc., FSV ČVUT v Praze
 • Ing. Karel Vaverka, ČKAIT
 • Ing. Roman Šubrt
 • Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT
 • Ing. arch. Karel Smola, ČKAIT

Šéfredaktorka

Ing. Markéta Kohoutová
Tel.: +420 773 222 338
E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

 

Inzertní manažer

Pavel Šváb

Tel.: +420 737 085 800

E-mail: svab@ice-ckait.cz 


www.esb-magazin.cz