Stavebnictvi


Časopis Stavebnictví je recenzovaným odborným časopisem ČKAIT, ČSSI a SPS. Přináší komplexní informace z výstavby, představuje návrhy a realizace technicky zajímavých projektů a staveb, informuje o nových materiálech a technologiích.

 

Je určen pro autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě, osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot, státní správu a odborné školy. Časopis je pro členy ČKAIT zdarma, vychází 10x ročně.

 

Pravidelné rubriky

Editorial, aktuality, dopravní stavby, stavební paragrafy, poradna, interview, recenze, svět stavbařů, reportáže, infoservis.

 

Ediční plán

Ediční plán 2024


Vydavatel

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00  Praha 2

Tel.: +420 227 090 225

E-mail: info@ic-ckait.cz

 

Šéfredaktorka

Ing. Hana Dušková

Mobil: +420 725 560 166

E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.cz

 

Odborný redaktor

Petr Zázvorka

Mobil: +420 728 867 448

E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.cz

 

Obchod, objednávky inzerce

Pavel Šváb, Manažer obchodu

Mobil: +420 737 085 800

E-mail: svab@ic-ckait.cz

 

Redakční rada

 • Ing. Michael Trnka, CSc., předseda redakční rady
 • Marie Báčová
 • doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
 • JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
 • Ing. Milan Komínek
 • Ing. František Mráz
 • Ing. Olgerd Pukl
 • Ing. Lenka Řezáčová
 • Ing. Běla Stibůrková, CSc.
 • Ing. Anna Kodysová, MBA

 

Předplatné

Marcela Rosinková
Tel.: +420 495 408 904, 495 541 359
E-mail: icckait.hk@hsc.cz

 

Povoleno

MK ČR E 17014

ISSN 1802-2030

EAN 977180220300508329


www.casopisstavebnictvi.cz


CKAIT CSSI SPS logo 2020

ESB logo 2019


Magazín Energeticky soběstačné budovy představuje udržitelně vystavěné prostředí, především navrhování, realizaci a provoz budov s nízkou energetickou náročností.

 

Časopis Energeticky soběstačné budovy sbírá a dává do kontextu dílčí informace na téma výstavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, a to tak, aby v něm investoři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce pojednávajícího o nejbližším i vzdálenějším vývoji stavebnictví.

Časopis ESB je pro členy ČKAIT vydáván zdarma.

 

Ediční plán

Ediční plán 2022

 

Vydavatel

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.

Sokolská 1498/15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 211
Fax: +420 227 090 222

 

Ing. Šárka Janoušková
jednatelka a výkonná ředitelka IC ČKAIT
Tel.: +420 227 090 216
E-mail: sjanouskova@ic-ckait.cz

 

Odborná redakční rada

 • prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – předseda redakční rady
 • Marie Báčová
 • prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
 • doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
 • Ing. Roman Šubrt
 • Ing. Karel Vaverka

 

Šéfredaktorka

Ing. Markéta Kohoutová
Tel.: +420 773 222 338
E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

 

Inzertní manažer

Pavel Šváb

Tel.: +420 737 085 800

E-mail: svab@ice-ckait.cz 


www.esb-magazin.cz


 


TOB


Vydávání časopisu TOB bylo ukončeno.

 

Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov byl vydáván Cechem pro zateplování budov, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiřím Šálou, CSc. – MODI jako dvouměsíčník již od roku 1998.

 

Během své existence se zařadil mezi nejcitovanější zdroje informací.

 

Redakční rada, složená z řad odborníků, byla garantem vhodného výběru autorů a důsledného recenzování všech příspěvků, i zárukou odborné úrovně a objektivity publikovaných příspěvků a informací.

Mimořádné vkládané odborné přílohy pak přinášeli plné znění vybraných právních předpisů, technických pravidel CZB, státních programů apod.

 

Podrobné informace....

 


Časopis Tepelná ochrana budov - ročníky