Ediční činnost

 

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. vydává pro autorizované osoby (členy ČKAIT), pro potřeby veřejné správy, stavebních středních a vysokých škol, pro stavebníky, majitele a správce nemovitostí a pro další zájemce odborné publikace, věnované technickým, právním, organizačním a ekonomickým problémům a souvislostem ve výstavbě.

 

Ediční činnost České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě řídí Ediční rada ČKAIT, jmenovaná představenstvem komory. Ediční rada posuzuje návrhy na vydání publikací, sestavuje ediční plán na další rok, schvaluje autory a oponenty publikací, posuzuje publikace jiných vydavatelů před jejich uvedením v nabídce pro členy ČKAIT.

 

Vydávání publikací zařazených do edičního plánu ČKAIT zabezpečuje INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., které je samostatným právním subjektem ve stoprocentním vlastnictví Komory. Tato forma organizace ediční činnosti umožňuje, aby přístup k vydaným publikacím i informačním službám IC ČKAIT měli nejen členové Komory, ale také ostatní odborná veřejnost.

 


Připravujeme tyto publikace.....