Sanace nadměrné vlhkosti historických a památkově chráněných staveb


Autor: arch. Miloslava Hanzl

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha


Publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu – metodám sanace vlhkosti. Srozumitelně a přehledně uvádí příčiny a projevy vlhkosti a zejména praktické rady a příklady sanací různých historických staveb. Upozorňuje na fakt, že mnohé moderní metody sanace vlhkosti nevedou vždy ke zlepšení kondice stavby. Věnuje se metodám, které respektují stavebně technické principy historických staveb a vycházejí z nich. Uvedené postupy jsou šetrné z hlediska udržitelnosti historického stavebního fondu. Rozsáhlé a složité téma sanace vlhkosti autor přijatelně zjednodušuje a zpřístupňuje širší veřejnosti. Publikace v barevném provedení obsahuje přes 100 fotografií a schémat. Podobně zaměřená kniha na českém trhu dosud chybí.

 

Termín vydání: 2021


Tesařské konstrukce

 

Autor: Lubomír Jelínek, Petr Červený

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

V řadě další vydání této publikace zpracovává téma tesařských konstrukcí podle současně platných noren ČSN EN a zahrnuje i normy a předpisy na kmenové normy navazující. Do textu budou zařazeny nové spojovací prvky pro dřevěné konstrukce, které se dostávají na český trh: vlepované ocelové tyče a zejména nová generace tzv. „stavebních vrutů", které v budoucnosti jistě ovlivní provedení detailů konstrukcí ze dřeva. Zařazeny budou také příklady nových deskových materiálů na bázi dřeva a nový způsob zateplení střechy nad rovinou krokví. I tato publikace, stejně jako předchozí vydání, je určena projektantům, kteří navrhují tesařské konstrukce, studentům a technikům ve výrobě nosných dřevěných konstrukcí, stavebním firmám, pedagogům a posluchačům vysokých škol i další odborné veřejnosti. Závěrečná část publikace bude věnovaná prezentaci firem a obsahuje informace o stavebních materiálech, výrobcích a doplňcích pro dřevěné konstrukce.

 

Termín vydání: 2021