Antonín Müller – stavitel z Nebřezin

 

Autor: PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha

 

Publikace popisuje soukromý, a hlavně pracovní život významného českého stavitele Antonína Müllera a historii a činnost jeho firmy Müller & Kapsa, kterou založil se svým spolupracovníkem Vojtěchem Kapsou. Firma působila na konci 19. a začátku 20. století převážně v Plzni a v Praze. Publikace je tematicky rozdělena do kapitol a připomíná všechny nejdůležitější obytné, veřejné, průmyslové a dopravní stavby a vodovodní a regulační práce realizované firmou Müller & Kapsa včetně Pivovaru Světovaru v Plzni a Mánesova mostu v Praze. Kniha je doplněna dobovými i současnými fotografiemi staveb, nákresy staveb a korespondencí A. Müllera. Všechny informace podává čtivě, ale věcně a technicky i historicky přesně a je tedy určena pro odborníky i běžné čtenáře, které zajímá historie stavitelství v České republice.

 

Termín vydání: 2022


Sanace nadměrné vlhkosti historických a památkově chráněných staveb


Autor: arch. Miloslava Hanzl

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha


Publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu – metodám sanace vlhkosti. Srozumitelně a přehledně uvádí příčiny a projevy vlhkosti a zejména praktické rady a příklady sanací různých historických staveb. Upozorňuje na fakt, že mnohé moderní metody sanace vlhkosti nevedou vždy ke zlepšení kondice stavby. Věnuje se metodám, které respektují stavebně technické principy historických staveb a vycházejí z nich. Uvedené postupy jsou šetrné z hlediska udržitelnosti historického stavebního fondu. Rozsáhlé a složité téma sanace vlhkosti autor přijatelně zjednodušuje a zpřístupňuje širší veřejnosti. Publikace v barevném provedení obsahuje přes 100 fotografií a schémat. Podobně zaměřená kniha na českém trhu dosud chybí.

 

Termín vydání: 2022


30 let ČKAIT jubilejní publikace

 

Autor: kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha


Publikace je vydávána při příležitosti 30. výročí existence ČKAIT. Mapuje historii vzniku samostatné Komory, jejích orgánů, připomíná zásluhy zakládajících členů. Představuje složení členské základny, činnost jednotlivých oblastních kanceláří Komory, spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery, účast na veletrzích, konferencích a dalších akcích. Informuje též o vydávání odborných knih a časopisů, systému celoživotního vzdělávání členů, v závěru je anketa význačných osobností k činnosti Komory. Publikace je doplněna množstvím fotografií.

 

Termín vydání: 2022


Zděné konstrukce


Autor: Luděk Vejvara
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha

 

Publikace začíná historií zdiva, pokračuje rozdělením zdiva z různých hledisek, uvádí dřívější i současné zdicí prvky s jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Hlavní část obsahu knihy je věnována navrhování a provádění svislých zděných konstrukcí pozemních staveb podle Eurokódu 6. Jednotlivé kapitoly zahrnují témata jako je pevnost zdiva, zatížení zdiva, výpočet únosnosti zdiva, konstrukční a statické řešení zděné konstrukce. Kniha je doplněna odbornou terminologií, tabulkami, vzorci, příklady výpočtů. Kromě toho obsahuje množství fotografií a schémat pro snadnější orientaci v tak širokém tématu, kterým oblast zděných konstrukcí bezesporu je. Pro projektanty, studenty, stavbyvedoucí a další odbornou veřejnost.

 

Termín vydání: 2022