Stavebnictvi


Časopis Stavebnictví je recenzovaným odborným časopisem ČKAIT, ČSSI a SPS. Přináší komplexní informace z výstavby, představuje návrhy a realizace technicky zajímavých projektů a staveb, informuje o nových materiálech a technologiích.

 

Je určen pro autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě, osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot, státní správu a odborné školy. Časopis je pro členy ČKAIT zdarma, vychází 10x ročně.

 

Pravidelné rubriky

Editorial, aktuality, dopravní stavby, stavební paragrafy, poradna, interview, recenze, svět stavbařů, reportáže, infoservis.

 

Ediční plán

Ediční plán 2024


Vydavatel

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00  Praha 2

Tel.: +420 227 090 225

E-mail: info@ic-ckait.cz

 

Šéfredaktorka

Ing. Hana Dušková

Mobil: +420 725 560 166

E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.cz

 

Odborný redaktor

Petr Zázvorka

Mobil: +420 728 867 448

E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.cz

 

Obchod, objednávky inzerce

Pavel Šváb, Manažer obchodu

Mobil: +420 737 085 800

E-mail: svab@ic-ckait.cz

 

Redakční rada

  • Ing. Michael Trnka, CSc., předseda redakční rady
  • Marie Báčová
  • doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
  • JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
  • Ing. Milan Komínek
  • Ing. František Mráz
  • Ing. Olgerd Pukl
  • Ing. Lenka Řezáčová
  • Ing. Běla Stibůrková, CSc.
  • Ing. Anna Kodysová, MBA

 

Předplatné

Marcela Rosinková
Tel.: +420 495 408 904, 495 541 359
E-mail: icckait.hk@hsc.cz

 

Povoleno

MK ČR E 17014

ISSN 1802-2030

EAN 977180220300508329


www.casopisstavebnictvi.cz


CKAIT CSSI SPS logo 2020