2018 4 28 20 let IC CKAIT logo 1INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT
s. r. o.

 

Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT zabezpečuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pro své členy vydávání průřezových a speciálně zaměřených periodických a neperiodických publikací v rámci ediční činnosti ČKAIT. Publikace jsou určené nejen pro členy Komory, ale i ostatní technickou veřejnost.

 

 

Předmětem činnosti Informačního centra ČKAIT je také

 

Články o IC ČKAIT
IC ČKAIT slaví 20 letIC ČKAIT v roce 2018Z historie IC ČKAIT