INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o.IC-CKAIT

 

 

Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT zabezpečuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pro své členy vydávání průřezových a speciálně zaměřených periodických a neperiodických publikací v rámci ediční činnosti ČKAIT. Publikace jsou určené nejen pro členy Komory, ale i ostatní technickou veřejnost.

 

 

Předmětem činnosti Informačního centra ČKAIT je také

 

 

Z historie IC ČKAIT ...