Redakční rada

 
Redakční rada TOB měla 24 členů, z toho 4 profesory, 5 docentů a 15 členů s vědeckou hodností (DrSc., CSc., Dr., Ph.D.), kromě předsedy redakční rady byli všichni externisté. Svou odborností pokrývali členové redakční rady odborné zaměření časopisu ve 4 základních oblastech:
  • Tepelná ochrana a energetická náročnost budov,
  • Kvalita vnitřního prostředí budov,
  • Technické systémy budov a obnovitelné zdroje energie,
  • Ekonomika staveb a jejich trvale udržitelný rozvoj.
 
Činnost členů redakční rady spočívala zejména ve vytváření a rozvoji koncepce obsahového zaměření časopisu, sledování vývojových trendů v oboru, vyhledávání původních vědeckých a odborných prací, navrhování a projednávání vhodných odborných recenzentů pro recenzování odborných statí, spolupráce při vzdělávání nadějných vědeckých pracovníků, vyhledávání vhodných témat pro zaměření studentských odborných a vědecko-výzkumných prací.
 

Členové redakční rady

♦ Ing. Jiří Šála, CSc. – MODI, předseda redakční rady 
♦ Marie Báčová, ČKAIT Praha
♦ doc. Ing. Václav Hájek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
♦ prof. Ing. Martin Halahyja, DrSc., Bratislava 
♦ prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.,STU Bratislava 
♦ doc. Ing. Josef Chybík, CSc., VUT v Brně, Fakulta architektury 
♦ Ing. Šárka Janoušková, ČKAIT Praha 
♦ Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS, Certifikační společnost 
♦ RNDr. Kateřina Klánová, CSc., Státní zdravotní ústav Praha 
♦ Ing. Jiří Kudlička, BACHL, Brno 
♦ Ing. Milan Machatka, CSc., STOMIX Žulová 
♦ Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha 
♦ Ing. Karel Mrázek, Arcadis-Praha 
♦ Ing. Milan Ostrý, PhD., VUT v Brně, Fakulta stavební
♦ doc. Ing. Karel Papež, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
♦ Ing. Ivo Rudolf, CSc., Izoplast Zlín 
♦ doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc., CSI Praha 
♦ Ing. arch. Josef Smola, Praha 
♦ prof. Ing. Zuzana Sternová, CSc., TSÚS Bratislava 
♦ Ing. Pavel Svoboda, S-Therma Olomouc 
♦ doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
♦ Ing. Milan Ševčík, STOMIX Žulová 
♦ prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
♦ Ing. Karel Vaverka, ČKAIT Praha