Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu

 

V dopravní hale Národního technického muzea (NTM) v Praze se 9. září 2020 uskutečnilo slavnostní setkání při příležitosti představení dlouho očekávané odborné knihy Technologie prací na železničním svršku, kterou vydala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).


Jak jsme uvedli již v minulém vydání našeho časopisu, na vzniku této mimořádně zajímavé a přínosné odborné publikace se podílel třináctičlenný kolektiv renomovaných odborníků, mezi nimiž nechybělo hned několik členů redakční rady Nové železniční techniky (NŽT).


Na slavnostním setkání, které zahájil předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, přítomné se vznikem a obsahem nové knihy seznámili za ČAKIT Ing. Šárka Janoušková a jako koordinátor publikace Ing. Vladimír Dubský. Význam a přínos knihy pak mezi jinými ocenil i náměstek generálního ředitele Správy železnic Ing. Mojmír Nejezchleb, který je rovněž členem rady vydavatele časopisu NŽT.

NZT 05 2020 CKAIT