Technické parametry

 
Inzerát uveřejněný v publikaci může být připraven dvěma způsoby:
(v ceně inzerátu není jeho příprava)
 
1. Inzerentem vybraným grafickým studiem
Inzerce musí odpovídat zadaným technickým parametrům; nejlépe formát .pdf kompozitní, v tiskové kvalitě se spadem, pasovacími a ořezovými značkami.
Takto zpracované podklady zašlete na adresu srafajova@ckait.cz, v případě zasílání hotových filmů a nátisků na adresu Mgr. Soňa Rafajová, IC ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, 120 00 Praha 2.
 
2. Objednáním zpracování inzerátu v námi doporučeném grafickém studiu
Grafické ztvárnění inzerátu je možné objednat  v DTP studiu, které s námi dlouhodobě spolupracuje. Cena za zpracování do 1 000 Kč, podle pracnosti zadání. Pro informace se obracejte na p. Michala Špatze - grafika, DTP studio, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 933 466, +420 603 443 354, michal@spatz.cz.
 
Technické požadavky na podklady k inzerci
 
Fotografie:
 • černobílé i barevné, velikost dodané fotografie musí být větší nebo 1:1 k velikost fotografie v inzerátu
 • digitální zpracování
Diapozitivy:
 • profesionální provedení
 • digitální zpracování
Text:
 • formátu .doc
Loga, perokresby:
 • u log uvést barvy (CMYK, číslo barvy Pantone)
 • digitální zpracování – CDR Corel Draw (PC), EPS soubor, Al Ilustrator (PC, MAC) – písma převádět vektorově
Pohotové litografie:
 • max. rastr: 75 lin./cm (190 lpi)
 • rastr – barva 65 – 75 lin./cm (165 – 190 lpi)
 • rastr – čb 65 lin./cm (165 lpi)
Další možnosti:
 • Al Ilustrator do verze 11, fonty v křivkách
 • soubory QuarkXPress do verze 4, připojené všechny obrázky, nahrána písma, barevný výjezd
 • Corel do verze 9
 
U PDF souborů nebo filmů s pasovacími křížky je nutné počítat se spadem min. 3 mm.
 
V textech inzerátů je prováděna jazyková korektura.

Ceník

 

Ceník inzerce 2011 formát A4 (bez DPH; jiné formáty a typy dohodou)

formát A4
rozměry (mm)
barva (Kč)
 černobílý (Kč)
inz2b
 1/2 × A4 uvnitř
  90 × 265
 12 000
9 000 
inz1
 1 × A4 uvnitř
 210 × 297 (spad)
 20 000
inz1
 185 × 265 (zrcadlo)
 2 × A4 uvnitř
 420 × 297 (spad)
 35 000
 370 × 265 (zrcadlo)
 2. strana obálky
 
40 000

 

 

3. strana obálky

 

50 000

 

 

4. strana obálky


 

60 000

 
 
 

Ceník inzerce 2011 formát B5 (bez DPH; jiné formáty a typy dohodou)

formát B5
rozměry (mm)
barva (Kč)
 černobílý (Kč)
inz2b
 1/2 × A4 uvnitř
  90 × 265
 12 000
9 000 
inz1
 1 × A4 uvnitř
 210 × 297 (spad)
 20 000
inz1
 185 × 265 (zrcadlo)
 2 × A4 uvnitř
 420 × 297 (spad)
 35 000
 370 × 265 (zrcadlo)
 2. strana obálky
40 000

3. strana obálky

50 000

4. strana obálky

60 000

 

Zpracování a grafické ztvárnění inzerátu je nutné objednat zvlášť. Inzerce bude řešena individuálně podle požadavků klienta a možností IC ČKAIT.
 
 
Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
telefon +420 227 090 225

Závazná objednávka 

 
InzerceObjednavka 
Při vyplňování závazné objednávky si zadavatel vybírá z nabídnutých variant formátů, nevyhovující vymaže. Zároveň má možnost uzavření smluvní dohody ohledně speciální nabídky, např. vklady do publikací, větší počet stran inzerce apod.
 
 
Závaznou objednávku lze doručit na níže uvedené kontakty e-mailem, poštou nebo faxem.
 
 
Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
telefon +420 227 090 225