Inzerce

 
Odborné publikace, časopis Tepelná ochrana budov a bannery nebo odkazy na internetových stránkách Informačního centra ČKAIT jsou určeny odborníkům a specialistům ve stavebnictví, ale především široké odborné veřejnosti, studentům z technických škol a příznivcům technického zaměření. Ti všichni dostávají do rukou naše publikace, časopis Tepelná ochrana budov a otevírají stránky www.ic-ckait.cz, ti všichni mohou být Vašimi potenciálními klienty.
 

Výhody inzerce

 

 • IC ČKAIT oslovuje 6x ročně interním časopisem Z+i všech 30 000 členů ČKAIT. Vaše reklama prostřednictvím publikací nebo časopisu Tepelná ochrana budov je nabídnuta cílené skupině techniků a inženýrů, jejíž téma přímo souvisí s Vaším produktem.
 • IC ČKAIT zabezpečuje, aby publikace i časopis TOB prošlo lektorováním předními specialisty v oblastech, jejich připomínky jsou v publikacích zapracovávány. Technická literatura je určena odborníkům z různých technických směrů – stavebnictví, architektury, elektrotechniky, dále je určena projektantům, inženýrům a technikům ze všech průmyslových oblastí, stavebním úřadům.
 • IC ČKAIT má v České republice možnost distribuovat publikace prostřednictvím sítě oblastních kanceláří, kde se soustřeďují zájemci o publikace z jednotlivých krajů ČR.
 • IC ČKAIT distribuuje publikace i časopis TOB do zahraničí (Slovenská republika) prostřednictvím svého obchodního partnera, který má sídlo v Bratislavě.
 • IC ČKAIT spolupracuje s komisionáři – knihkupci a distribuuje publikace po celé České republice.
 • IC ČKAIT se zúčastňuje vybraných stavebních veletrhů a odborných konferencí a nabízí na nich všechny publikace, které má k dispozici.
 • IC ČKAIT výběrem nosných témat svých publikací (např. právní předpisy, technická knižnice EUROKÓDY), která jsou důležitá pro profesionální a prestižní společenské image, tak našim čtenářům-odborníkům, kteří čerpají znalosti a opírají se o poznatky z našich publikací, pomáháme se aktivně spolupodílet na jejich odborném vzdělávání s vysokým společenským zacílením. Svůj kredit nakladatele si neustále zvyšujeme.
 • IC ČKAIT nabízí možnost vydání firemních publikací, které – pokud o to má objednatel zájem – můžeme distribuovat v rámci naší prodejní sítě.
 • IC ČKAIT si je vědomo, že může vytvářet finančně neúnosné podmínky pro zájemce o inzerci, a proto její inzerce je přijatelná i pro firmy, který inzerci akceptují kvůli cenám, protože je finančně nezruinuje a oni si uvědomují, že jejich finanční prostředky jsou efektivně vynaloženy.
 • IC ČKAIT má pro své obchodní partnery (dlouhodobě se opakující inzerenty) jak v publikacích, tak v časopise TOB, vždy připraveny slevy.
 • IC ČKAIT nabízí svým inzerentům v publikacích, aby si odkoupili se 40% slevou 10 publikací pro své reklamní účely.
  
Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
telefon +420 227 090 225