Nabídka odborných exkurzí IC ČKAIT

 

Informační centrum ČKAIT pořádá odborné exkurze pro členy ČKAIT i odbornou veřejnost.

 

Aktuální nabídku exkurzí naleznete zde, programy pořádaných exkurzí níže.