Celoživotní vzdělávání ČKAIT

 

CKAITCeloživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem. Je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků.

 

Vzdělávání není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy. Asi polovina poznatků v jednotlivých oborech a specializacích zastarává v průměru během 5 až 7 let. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst.

 

K naplňování těchto cílů slouží projekt Celoživotního vzdělávání ČKAIT (projekt CŽV). Projekt CŽV řídí komise CŽV jmenovaná představenstvem ČKAIT. Předseda komise CŽV se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT.

Další informace naleznete na webu ČKAIT - projekt CŽV ČKAIT.

 


Databáze vzdělávacích akcí akreditovaných v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT je vyvěšena na webu Komory (databáze CŽV).