Technické parametry

 
Inzerát uveřejněný v publikaci může být připraven dvěma způsoby:
(v ceně inzerátu není jeho příprava)
 
1. Inzerentem vybraným grafickým studiem
Inzerce musí odpovídat zadaným technickým parametrům; nejlépe formát .pdf kompozitní, v tiskové kvalitě se spadem, pasovacími a ořezovými značkami.
Takto zpracované podklady zašlete na adresu srafajova@ckait.cz, v případě zasílání hotových filmů a nátisků na adresu Mgr. Soňa Rafajová, IC ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, 120 00 Praha 2.
 
2. Objednáním zpracování inzerátu v námi doporučeném grafickém studiu
Grafické ztvárnění inzerátu je možné objednat  v DTP studiu, které s námi dlouhodobě spolupracuje. Cena za zpracování do 1 000 Kč, podle pracnosti zadání. Pro informace se obracejte na p. Michala Špatze - grafika, DTP studio, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 933 466, +420 603 443 354, michal@spatz.cz.
 
Technické požadavky na podklady k inzerci
 
Fotografie:
 • černobílé i barevné, velikost dodané fotografie musí být větší nebo 1:1 k velikost fotografie v inzerátu
 • digitální zpracování
Diapozitivy:
 • profesionální provedení
 • digitální zpracování
Text:
 • formátu .doc
Loga, perokresby:
 • u log uvést barvy (CMYK, číslo barvy Pantone)
 • digitální zpracování – CDR Corel Draw (PC), EPS soubor, Al Ilustrator (PC, MAC) – písma převádět vektorově
Pohotové litografie:
 • max. rastr: 75 lin./cm (190 lpi)
 • rastr – barva 65 – 75 lin./cm (165 – 190 lpi)
 • rastr – čb 65 lin./cm (165 lpi)
Další možnosti:
 • Al Ilustrator do verze 11, fonty v křivkách
 • soubory QuarkXPress do verze 4, připojené všechny obrázky, nahrána písma, barevný výjezd
 • Corel do verze 9
 
U PDF souborů nebo filmů s pasovacími křížky je nutné počítat se spadem min. 3 mm.
 
V textech inzerátů je prováděna jazyková korektura.