Závazná objednávka 

 
InzerceObjednavka 
Při vyplňování závazné objednávky si zadavatel vybírá z nabídnutých variant formátů, nevyhovující vymaže. Zároveň má možnost uzavření smluvní dohody ohledně speciální nabídky, např. vklady do publikací, větší počet stran inzerce apod.
 
 
Závaznou objednávku lze doručit na níže uvedené kontakty e-mailem, poštou nebo faxem.
 
 
Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
telefon +420 227 090 225