Obce a města jako smluvní partneři
Výkon profese a členství v zastupitelstvu

 

Autor: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Publikace obsahuje základní informace o fungování samosprávy v obcích a městech. Je určena autorizovaným inženýrům a technikům ve výstavbě a všem, kteří přicházejí se samosprávou do kontaktu. Právní rámec fungování a rozhodování v obcích a městech je pro nezasvěcené složitý. Obzvláště ten, kdo vstupuje s obcí do smluvního vztahu, potřebuje vědět, s kým jednat, co kdo v obci rozhoduje a jak vůči ní postupovat. Je podstatné vědět, jaký proces musí předcházet uzavření smlouvy, kdo danou smlouvu, její změny a dodatky musí schvalovat. Je-li člen ČKAIT členem zastupitelstva, měl by vědět, zda pro svou obec může pracovat a za jakých podmínek. Znát oblast samosprávy a její vnitřní mechanismy je pro technické odborníky nejen důležité, ale i praktické.

 

Termín vydání: 2020


Tesařské konstrukce

 

Autor: Lubomír Jelínek, Petr Červený

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

V řadě další vydání této publikace zpracovává téma tesařských konstrukcí podle současně platných noren ČSN EN a zahrnuje i normy a předpisy na kmenové normy navazující. Do textu budou zařazeny nové spojovací prvky pro dřevěné konstrukce, které se dostávají na český trh: vlepované ocelové tyče a zejména nová generace tzv. „stavebních vrutů", které v budoucnosti jistě ovlivní provedení detailů konstrukcí ze dřeva. Zařazeny budou také příklady nových deskových materiálů na bázi dřeva a nový způsob zateplení střechy nad rovinou krokví. I tato publikace, stejně jako předchozí vydání, je určena projektantům, kteří navrhují tesařské konstrukce, studentům a technikům ve výrobě nosných dřevěných konstrukcí, stavebním firmám, pedagogům a posluchačům vysokých škol i další odborné veřejnosti. Závěrečná část publikace bude věnovaná prezentaci firem a obsahuje informace o stavebních materiálech, výrobcích a doplňcích pro dřevěné konstrukce.

 

Termín vydání: 2021