Městské inženýrství nejen pro inženýry

 

Autor: kolektiv autorů, Formát: B5, str. cca 300, obr., tab., 2022

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha

 

Publikace „Městské inženýrství nejen pro inženýry“ nabídne čtenáři komplexní pohled na fungování města z technického hlediska. Představí témata související s plánováním rozvoje a následným provozem měst a obcí. Vymezuje okruh činnosti městského inženýra, který garantuje kvalitní technické funkce svěřeného území a spolurozhoduje o ekonomických a environmentálních otázkách spojených se zajištěním jeho provozu. Kniha zahrnuje všechny důležité oblasti rozvoje města – územní plánování a s ním spojenou dokumentaci, navrhování dopravní a technické infrastruktury a dalších prvků veřejných prostor, staveniště ve městě, řízení konkrétních městských systémů atd. Je nadčasovým průvodcem městským inženýrstvím a je určena jak inženýrům a technikům, tak i další veřejnosti ze strany obcí, stavebních úřadů, samospráv a dalších.

 

Termín vydání: 2022


Sanace nadměrné vlhkosti historických a památkově chráněných staveb


Autor: arch. Miloslava Hanzl

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha


Publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu – metodám sanace vlhkosti. Srozumitelně a přehledně uvádí příčiny a projevy vlhkosti a zejména praktické rady a příklady sanací různých historických staveb. Upozorňuje na fakt, že mnohé moderní metody sanace vlhkosti nevedou vždy ke zlepšení kondice stavby. Věnuje se metodám, které respektují stavebně technické principy historických staveb a vycházejí z nich. Uvedené postupy jsou šetrné z hlediska udržitelnosti historického stavebního fondu. Rozsáhlé a složité téma sanace vlhkosti autor přijatelně zjednodušuje a zpřístupňuje širší veřejnosti. Publikace v barevném provedení obsahuje přes 100 fotografií a schémat. Podobně zaměřená kniha na českém trhu dosud chybí.

 

Termín vydání: 2022


Zděné konstrukce


Autor: Luděk Vejvara
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha

 

Publikace začíná historií zdiva, pokračuje rozdělením zdiva z různých hledisek, uvádí dřívější i současné zdicí prvky s jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Hlavní část obsahu knihy je věnována navrhování a provádění svislých zděných konstrukcí pozemních staveb podle Eurokódu 6. Jednotlivé kapitoly zahrnují témata jako je pevnost zdiva, zatížení zdiva, výpočet únosnosti zdiva, konstrukční a statické řešení zděné konstrukce. Kniha je doplněna odbornou terminologií, tabulkami, vzorci, příklady výpočtů. Kromě toho obsahuje množství fotografií a schémat pro snadnější orientaci v tak širokém tématu, kterým oblast zděných konstrukcí bezesporu je. Pro projektanty, studenty, stavbyvedoucí a další odbornou veřejnost.

 

Termín vydání: 2022