Osvětlování denním světlem

 

Autor: Darula Stanislav, Kaňka Jan, Mohelníková Jitka

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha

 

Publikace se zaměřuje komplexně na problematiku osvětlováni interiérů denním světlem. Uvádí přehled metod, norem a požadavků pro návrh a posouzení denního osvětlení a proslunění budov v České republice, na Slovensku i v zahraničí z pohledu historie i současnosti. Autoři diskutují o možnostech efektivního využití slunečního světla v budovách a poskytují informace pro další rozvoj stavební praxe a výzkumu v této oblasti. Čtenář může získat teoretické základy ze světelné techniky, fyziologie viděni, dostupnosti denního světla i využít praktické návody při řešení projektové dokumentace a měření denní osvětlenosti. Informace o technických prostředcích, jako jsou například světlovody světelné římsy a podhledy nebo progresívní technologie prezentují současné možnosti získávaní denního osvětlování budov. Kniha je určena pro architekty, projektanty, investory, pracovníky úřadů státní správy a široké veřejnosti zajímající se o využívaní denního světla a proslunění v budovách. Lze ji uplatnit také jako učebnici ve školách technického, zvláště architektonicko-stavebního zaměření a v procesu celoživotního vzdělávaní.

 

Termín vydání: 2023