Mosty v ČR

 

Autor: Jan Vítek

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

Formát, počet stran: B5, barevné, 300 stran, 150 obrázků

 

Kniha s názvem Mosty v ČR pojednává o celé historii mostů v naší zemi, počínaje Juditiným. České země byly od počátku důležitou částí střední Evropy a to se projevilo i stavbou mostů. Je jich velký počet jako v okolních zemích. Z nich bylo vybráno asi 150 reprezentantů doplněných obrázky, z nichž by měl čtenář získat hrubý přehled o starých i nových stavbách. Obsah je rozdělen do 7 kapitol. Jednotlivé mosty jsou uvedeny popisem a datem jejich stavby, svými rozměry a hlavně ty novější výrobními technologiemi, které se začaly silně rozvíjet v 2. polovině 20. století.

1. kapitola popisuje dlouhé období historických kamenných mostů, od 19. století rozšířené o ocelové řetězové mosty, brzy následované mosty betonovými.

2. kapitola je zaměřena na mosty železniční, a to od starých kamenných až po nejnovější ocelové.

3. kapitola se věnuje především těm větším mostům ve městech, které ovlivňují jejich charakter. Týká se to především Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Hradce Králové a Karlových Varů.

4. kapitola uvádí významnější předválečné mosty obloukové, stavěné tradičními způsoby a dále novější mosty po roce 1945, kde byly stavěny také novými postupy, jako betonáž a montáž letmo, posuvné skruže, vysouvání, prefabrikované nosníkové a segmentové nosné konstrukce.

5. kapitola se týká velkých mostů ocelových, pokud nebyly uvedeny mezi železničními.

6. kapitola krátce pojednává o nemnohých dřevěných provizoriích a přípravě nových mostů moderního pojetí.

7. kapitola předkládá staré i nové lávky z různých materiálů a zajímavých konstrukcí.

 

Termín vydání: 4. čtvtletí 2019


Technologie prací na železničním svršku

 

Autor: kolektiv autorů

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

Formát, počet stran: B5, vazba V8, cca 400 stran

 

Publikace „Technologie prací na železničním svršku“ podává ucelený přehled nejdůležitějších činností týkajících se prací na železničním svršku potřebných pro stavební praxi na železnici v činnostech projektových, realizačních i udržovacích. Obsahuje základní přehled o železničním svršku z hlediska teorie a typů železničního svršku a jednotlivých komponentů a základní údaje o geometrické poloze koleje. Podává důležité informace o přípravných činnostech (projektové a přípravné práce, geodetické práce a diagnostika stavu železničního svršku). Ve své stěžejní části se zabývá podrobně technologií jednotlivých prací na železničním svršku a příslušnou mechanizací. Jedná se o veškeré práce spojené s pokládkou/obnovou koleje, úpravou geometrické polohy koleje, čištěním a úpravou kolejového lože, reprofilací a svařováním kolejnic, výměnou nejdůležitějších součástí koleje apod. Závěrem uvádí přehled normativní a předpisové základny, týkající se prací na železničním svršku.

Publikace je určena stavebním inženýrům a technikům v praxi (jak na straně správců infrastruktury železnice, tak i na straně projektantů a zhotovitelů), studentům vysokých a středních škol stavebního směru a všem, kteří se zajímají o stavbu a údržbu železničních tratí.

 

Termín vydání: 2019


Technická zařízení budov - Zdravotní technika

 

Autor: Zuzana Vyoralová

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha

 

Nově připravovaná publikace Informačního centra ČKAIT s názvem Technická zařízení budov popisuje profese, které souvisí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou její neoddělitelnou součástí a spolu s architektonickým ztvárněním stavby vytváří pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace jednotlivých profesí, způsob jejich vedení, ukládání, vzájemná součinnost a použití v rámci stavby vytváří nebo se minimálně podílí na celkovém stavu vnitřního prostředí a formuje celkovou energetickou bilanci objektu.
Publikace, zaměřující se na zdravotní techniku (kanalizace, vodovod, plynovod) a komíny, přináší soubor základních pravidel platných při vytváření konceptu návrhu technických zařízení, kdy musíme zohlednit prostorové požadavky jednotlivých systémů.

 

Termín vydání: 2019


Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit