Obchodní podmínky

(stanovené v souladu s ustanovením §588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a §409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, všechny v platném znění).

 

I. Objednávka
 1. Provozovatelem internetového obchodu je INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. (dále jen „prodejce") se sídlem Sokolská 1498/15, Praha 2. Všechny objednávky zaslané na adresu provozovatele (tj. objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu, faxu či pošty) jsou závazné a nahrazují kupní smlouvu, na jejímž základě je prodej realizován. Veškeré zboží v prodeji je kupujícímu fakturováno předem, zasílání na dobírku není možné. Po připsání fakturované částky na bankovní účet prodejce bude kupujícímu zboží, společně s daňovým dokladem, expedováno z pobočky v Hradci Králové, a to ihned následující pracovní den.
 2. Osobní odběr s platbou v hotovosti je možný po předchozí dohodě, a to buď v expedičním skladu Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, nebo v prodejně IC ČKAIT na adrese Sokolská 1498/15, Praha 2, otevírací doba 8:00 – 18:00 hod.
 II. Platba za zboží
 1. V ceně zboží není zahrnuto dopravné a balné. Dopravné je uvedeno na daňovém dokladu zvlášť a bude účtováno podle váhy zboží a platného sazebníku dopravce. Balné je účtováno ve výši 20 Kč.
 III. Právo na vrácení zboží
 1. Objednávka je považována za závaznou od okamžiku jejího doručení prodávajícímu. O doručení objednávky prodávajícímu budete informováni e-mailem, nebo na jiný uvedený kontaktní údaj (telefonní číslo, fax), pokud to bude nutné.
 2. V souladu se zákonem č. 369/2000 Sb., §53 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Vrácením se rozumí předání zboží zpět dopravci (např. České poště) nebo přímo prodávajícímu, přičemž náklady na poštovné hradí kupující. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na jeho účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. U zboží poškozeného (např. poničený obal atd.), opotřebeného či zjevně užívaného nárok na vrácení peněz nevzniká. Při odstoupení od smlouvy je nutné zboží vrátit společně s originálním daňovým dokladem. Podle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží, platba za přepravné a balné se nevrací.
 4. Kupující má právo na vrácení zboží i bez udání důvodu, a to za výše uvedených podmínek.
IV. Reklamační řád
 1. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce (např. České pošty) zboží prohlédnout a zkontrolovat, zda obal dodávky zboží není porušen a zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Veškeré nesoulady či poškození musí být ihned na místě řešeny s dopravcem a zjištěné skutečnosti sepsány do reklamačního protokolu dopravce. V případě většího poškození, kvůli kterému by nebylo možné kupujícím zásilku od dopravce převzít, nahlásí kupující takovou skutečnost na e-mailové adrese expedičního skladu v Hradci Králové icckait.hk@hsc.cz nebo na telefonním čísle skladu +420 495 408 904. V případě, že kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a neiniciuje zjevné vady na zásilce, pozdější reklamace nebude uznána, jelikož se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.
 2. Reklamace musí být vyřízena v lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky.
 3. Pokud kupující při kontrole publikace zjistí vady, které nebylo možné zjistit při převzetí zboží (chybějící stránky, zpřeházené stránky apod.), bude neodkladně o této skutečnosti informovat prodávajícího, a zboží mu bude vyměněno za bezvadné.
V. Ochrana osobních dat
 1. Prodávající respektuje soukromí kupujících. Data potřebná pro řádné zpracování a doručení objednávek budou používána výhradně k tomuto účelu. Prodávající se zavazuje, že obdržené údaje nebude jakkoliv poskytovat třetím osobám a budou využity pouze v rozsahu nezbytném k řádnému zajištění objednávky.