Vzdělávání

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

 

Příprava k autorizační zkoušce ČKAIT v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.