Vzdělávání

Odborné exkurze pořádané IC ČKAIT

Odborné exkurze pořádané IC ČKAIT

 

 

Zajímavá místa z exkurzí naleznete ve fotogalerii.

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

 

Příprava k autorizační zkoušce ČKAIT v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky. 

Semináře a konference ČKAIT

Semináře a konference ČKAIT

 

 

Semináře a konference určené také veřejnosti.