Vzdělávání

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT

Příprava k autorizační zkoušce ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

Podrobnosti o autorizaci ČKAIT naleznete zde.

Semináře a akce IC ČKAIT

Veletrhy a výstavy v ČR

Veletrhy a výstavy v ČR

 

 

Vybrané stavební veletrhy a výstavy.