Zděné konstrukce

Autor: Luděk Vejvara
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s. r. o., Praha
Počet stran: 284 str.
ISBN 978-80-88265-44-3

Publikace začíná historií zdiva, pokračuje rozdělením zdiva z různých hledisek, uvádí dřívější i současné zdicí prvky s jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Hlavní část obsahu knihy je věnována navrhování a provádění svislých zděných konstrukcí pozemních staveb podle Eurokódu 6. Jednotlivé kapitoly zahrnují témata jako je pevnost zdiva, zatížení zdiva, výpočet únosnosti zdiva, konstrukční a statické řešení zděné konstrukce. Kniha je doplněna odbornou terminologií, tabulkami, vzorci, příklady výpočtů. Kromě toho obsahuje množství fotografií a schémat pro snadnější orientaci v tak širokém tématu, kterým oblast zděných konstrukcí bezesporu je. Pro projektanty, studenty, stavbyvedoucí a další odbornou veřejnost.

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH