Kalendář událostí

webinář: LINIOVÝ ZÁKON

čtvrtek, 4. březen 2021, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá webinář

 

LINIOVÝ ZÁKON

4. 3. 2021 14:00–18:00


PROGRAM:

Zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací řeší specifické požadavku těchto významných staveb mnohdy s celorepublikovým významem, na jejichž základě je nutno zavést speciální úpravu od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů. Jeho cílem je urychlit přípravu těchto strategických staveb, jak již přímo vyplývá z jeho názvu.

 

Tento zákon prošel několika novelizacemi reagujícími na aktuální problémy vyplývající přímo z praxe. Významně byl změněn v souvislosti s poslední velkou novelou stavebního zákona, která mimo jiné umožnila nedokládat závazná stanoviska k žádosti o vydání územního rozhodnutí a k žádosti společného povolení pro vybrané stavby energetické infrastruktury, kterými jsou zejména nadřazené energetické sítě a páteřní distribuce. Další novela se zabývala nejzásadnějšími problémy dopravní infrastruktury, kde přináší výrazný posun ve vztahu k řešení majetkoprávních záležitostí. Bylo zavedeno tzv. mezitímní rozhodnutí pro konkrétní dopravní stavby, které bylo další úpravou (přijatou zákonem č. 403/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021) rozšířeno též na energetiku a některá vodní díla.

 

Mimo uvedené rozšíření možnosti využití mezitímního rozhodnutí dochází touto novelou k významnému posunu opět v řešení majetkoprávních záležitostí, kdy pro určité stavby je možno vést řízení podle stavebního zákona společně s vyvlastněním. Z oblasti elektronických komunikací je třeba zmínit např. možnost připokládat infrastrukturu elektronických komunikací k ostatním liniovým stavbám bez projednání se stavebním úřadem.

 

Webinář bude věnován nejen podrobnému výkladu zákona, ale také zkušenostem z aplikační praxe.

 

Podkladem je publikace Liniový zákon č. 416/2006 Sb., úplné znění podle stavu k 1.1.2021, pro AO k vyzvednutí zdarma na OK, nabídka platí do vyčerpání zásob.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Zdeňka Fialová

 

ODBORNÝ GARANT:

Ing. Zdeňka Fialová

 

ORGANIZAČNÍ GARANT:

Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s.r.o.

 

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 

Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

PŘIHLÁŠENÍ: na Termínové listině ČKAIT


Kontakt: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: online

Zpět