Kalendář událostí

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Praha - OBSAZENO

Od úterý, 14. květen 2019 -  08:30
Do středa, 15. květen 2019 - 12:30

Hlavní témata semináře:

  • Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.

  • České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.

  • Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky.

 

Cílová skupina:

Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

 

Přednášejí:

dlouholetí specialisté na právní a technické předpisy

 

Časový plán semináře:

1. den:  

8:30 - 9:00 hod.

9:00 - 12:00 hod.

12:00 - 13:00 hod.

13:00 - 16:00 hod.

prezence

školení

přestávka na oběd

školení

2. den:  

8:30 - 12:30 hod.

školení

Konec semináře je orientační.


Dopravní spojení:

metro trasa C, stanice I. P. Pavlova
tram č. 4, 6, 10, 16, 22, stanice I. P. Pavlova

Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

 


Rozsah pozadavku 14 vydani 2015 stredV ceně kurzu je zdarma publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)

Pro účastníky - v prodejně ČKAIT 20% sleva na publikace vydávané IC ČKAIT.


 

 

Místo: Praha - Dům ČKAIT, Sokolská 15

Zpět