Kalendář událostí

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám

Od úterý, 17. říjen 2017 -  08:30
Do středa, 18. říjen 2017 - 13:00

Hlavní témata semináře:

  • Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.
  • České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.
  • Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky.

 
Cílová skupina:

Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.
 

Přednášejí:

Ing. Jindřich Pater
Ing. arch. Zdena Umlášková
(dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy).
 

Časový plán semináře:

1. den:

8.30 - 9.00 prezence

9.00 - 12.00 školení

12.00 - 13.00 přestávka na oběd

13.00 - 16.00 školení

2. den:

9.00 - 13.00 školení 

Konec semináře je orientační.


Dopravní spojení:

Vlakové nádraží – tram č. 1 (směr Řečkovice)
Autobusové nádraží Zvonařka – tram č. 12, přestup na stanici „Hlavní nádraží" – tram č. 1 (směr Řečkovice)

Dům ČKAIT, Vrchlického sad 2, Brno

 

Vložné: 

2 700,- Kč
Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

 

Vložné, prosím, uhraďte na účet č. 161782314/0300 nejpozději 14 dnů před termínem konání semináře.


V ceně kurzu je zdarma publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů).

Pro účastníky - v prodejně ČKAIT 20% sleva na publikace vydávané IC ČKAIT.


Smluvní podmínky:

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, místa a data konání z organizačních důvodů. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

Upozornění:

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce, uvedenou v přihlašovacím formuláři. Údaje není možné dodatečně měnit!

Daňový doklad obdrží účastník kurzu u prezence.

 

Údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje účastníka

Další účastníci

Účastník č.#ucastnik_nr#

Odebrat účastníka
Místo: Brno - Dům ČKAIT, Vrchlického sad 2

Zpět