Komise pro technické předpisy, dokumenty a technické normy ČKAIT

 

CKAITPo rozhodnutí představenstva na Komoře začala pracovat Komise pro technické předpisy, dokumenty a technické normy ČKAIT (Technická komise), která bude připomínkovat obsah ČTN, vyšle zástupce ČKAIT do normalizačních komisí.

 

Komise se může vyjadřovat i k technickému obsahu právních předpisů. Vedením této pracovní skupiny je pověřen Ing. Bukovský, předseda pražské pobočky.