Technická komise ČKAIT obnovuje vydávání standardů

Protože tvorba příslušné normy nebo její změny trvá poměrně dlouho, Komora opět přistupuje k vydávání předpisů pro řešení konkrétních problémů – Technických standardů ČKAIT. Nepůjde opět o materiály závazné, ale doporučené. Na základě zkušeností s používáním technického standardu může být následně upravena i technická norma nebo právní předpis.

Ve stavebnictví je řada činností, které nejsou přesně popsány právními předpisy nebo technickými normami, a přesto si zasluhují sjednocující úpravu. Komora začala tuto problematiku řešit brzy po svém vzniku. V roce 1998 vznikla redakční rada Doporučených standardů technických (DOS T) vedená Ing. Alešem Matouškem. Začaly vznikat dokumenty, které popisovaly doporučený postup řešení vybraných technických problémů. Protože se jednalo o velmi stručné materiály, nebyly vydávány a prodávány samostatně, ale v souborech.

Mezi lety 1998 a 2003 vydala ČKAIT šest souborů, ve kterých bylo celkem 153 technických standardů. DOS T sloužily nejen pro členy Komory, ale velmi často pro investory, kteří je využívali pro formulování svých požadavků na projektovou dokumentaci, stavební postupy nebo pro realizované stavby v případech, které nebyly k dispozici příslušné ČSN. Standardy zpracovávali vybraní odborníci a vždy byly oponované. S tehdejším vedením ÚMNZ se uvažovalo i o zařazení DOS T jako Technických normalizačních informací (TNI).

Po vzniku systému PROFESIS v roce 2002 byly DOS T nahrazovány rozsáhlejšími technickými pomůckami (TP). Asi 20 % technických standardů bylo do systému převedeno a celá řada dalších ztratila časem své opodstatnění, protože problematika byla vyřešena technickými normami nebo doplněním vyhlášek. Zbývající DOS T byly později, s ohledem na ztrátu aktuálnosti, ze systému PROFESIS vyřazeny.

Ukazuje se ale, že důvod pro vydávání obdobných dokumentů nezmizel. Zejména při provádění staveb se zhotovitelé často dostávají do neřešitelných problémů. Např. příslušná vyhláška požaduje, aby všechny schody v rameni měly stejný rozměr. Na rozdíl např. od Německa nebo Velké Británie nejsou v žádné ČSN pro stavbu schodů uvedeny tolerance. A stavět bez tolerancí není možné.

Vydané Doporučené standardy technické (DOS T) lze nalézt na našem webu v záložce Prodej – Publikace ČKAIT – Řada E.