Roste riziko havárií střech s dodatečně předpjatými betonovými příhradovými vazníky

 

ČKAIT informovala v polovině října 2020 Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj, o tom, že aktuálně významně roste riziko havárie u staveb zastřešených dodatečně předpjatými betonovými příhradovými vazníky.

 

Odhadem se jedná o stavby na ploše více než půl milionu čtverečních metrů.

 

Stavební úřady a vlastníci by měli neprodleně podniknout kroky ke kontrolám stavu tohoto typu konstrukcí.

 

V současnosti se na základě navazující činnosti jednotlivých autorizovaných osob ČKAIT ukazuje, že rozsah této problematiky je výrazně větší, než se původně předpokládalo. Ohroženo je nejen velké množství majetku, ale i významné množství osob pracujících v objektech zastřešených výše uvedeným typem vazníků.

 

 

Uveřejněno v Z+i ČKAIT 5/2020: Proč padají předpínané příhradové vazníky?