Rozesílková služba

 
 

Rozesílání pozvánek na vzdělávací akce (semináře, kurzy, konference) autorizovaným osobám v elektronické podobě.


Cílovou skupinu příjemců z řad autorizovaných osob lze specifikovat oblastí a oborem autorizace. Tabulky oblastí a oborů jsou uvedeny níže.
  
mapa 
 
Rozesílka obsahuje jednoduchý text bez obrázků. Podrobnější informace jsou zobrazovány pomocí hypertextového odkazu. Velikost textu nesmí překročit 100 kB.


Celková cena za rozesílku se skládá ze součtu jednotlivých položek: zpracování, užití databáze, expedice.

 

Přesná kalkulace zakázky Vám bude vyhotovena na základě Vaší objednávky.

 

Platba za rozesílku musí být provedena před jejím uskutečněním.

 

 

 Ceník

Poplatek za

Množství

Cena

zpracování 1 zakázky

+
užití databáze
a expedice e-mailem
(do 100 kB)

1 – 999 adres

750 Kč + 1 Kč/ks

1 000 – 4 999 adres

1,75 Kč/ks
max. 7 500 Kč

5 000 – 9 999 adres

1,50 Kč/ks
max. 12 500 Kč

nad 10 000 adres

1,25 Kč/ks

Uvedené ceny jsou bez DPH, ke všem uvedeným cenám bude přičtena DPH podle příslušné platné sazby. Stejné ceny rozesílek zachováváme již od roku 2012.

 

Poznámka:

Počet cílových e-mailových adres je dán kombinací oboru autorizace a oblasti. Nelze předem stanovit objednatelem rozesílky.

 

Upozornění:
IC ČKAIT převezme k rozesílání pouze materiály, jejichž obsah je v souladu s českým právním řádem a Etickým řádem ČKAIT.

 

 

Kontakt:

e-mail: rozesilky@ic-ckait.cz