Rozesílková služba

 
 

Rozesílání pozvánek na vzdělávací akce (semináře, kurzy, konference) autorizovaným osobám v elektronické podobě.


Cílovou skupinu příjemců z řad autorizovaných osob lze specifikovat oblastí a oborem autorizace. Tabulky oblastí a oborů jsou uvedeny níže.
  
mapa 
 
Rozesílka obsahuje jednoduchý text bez obrázků. Podrobnější informace jsou zobrazovány pomocí hypertextového odkazu. Velikost textu nesmí překročit 100 kB.


Celková cena za rozesílku se skládá ze součtu jednotlivých položek: zpracování, užití databáze, expedice.

 

Přesná kalkulace zakázky Vám bude vyhotovena na základě Vaší poptávky.

 

Platba za rozesílku musí být provedena před jejím uskutečněním.

  

Upozornění:
IC ČKAIT převezme k rozesílání pouze materiály, jejichž obsah je v souladu s českým právním řádem a Etickým řádem ČKAIT.

 

Kontakt:

e-mail: rozesilky@ic-ckait.cz