Obsah knihy

 
Úvod
Pavel Křeček
 
I Přehled údajů o stavebnictví a bytové výstavbě v roce 2010
Petra Cuřínová, Silvie Lukavcová, Josef Vlášek
 
II Městské inženýrství
 
1 Městské inženýrství – koncepce a koordinace řešení technického vybavení měst a území
Vítězslav Kuta, František Kuda, Petr Šrytr
1.1 Studijní obor „Městské stavitelství a inženýrství" na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava
Vítězslav Kuta, František Kuda
 
2 Umění spolupráce řešení technických i jiných problémů měst, obcí a regionů
2.1 Zásady urbánní politiky
Vladimír Koudela
2.2 Šestnáctý rok konference „Městské inženýrství Karlovy Vary"
Svatopluk Zídek
2.2.1 Dlouhodobý rozvoj městského území s využitím dynamického modelu
Václav Beran, Petr Dlask, Jaroslava Tománková
2.2.2 Úloha dopravního inženýrství při územním plánování
Jan Martolos
2.2.3 Hospodaření s dešťovou vodou na stadionech
Pavel Kvasnička
2.2.4 Zeleň v městském prostředí
Rostislav Walica, Hana Paclová
2.2.5 Využití a přestavba pražských nádražních ploch
Milan Körner
2.2.6 Technická obsluha letišť z pohledu městského inženýrství
Petr Šrytr, Marcela Synáčková
2.3 Bezbariérové trasy území
Renata Zdařilová
2.3.1 Zásady tvorby bezbariérových tras území
2.3.2 Úpravy na bezbariérových trasách
2.4 Hospodaření se srážkovou vodou
Zdeněk Žabička
2.5 Sítě elektronických komunikací a ICT
Jiří Kliner
 
3 Bezvýkopové technologie ve prospěch městského inženýrství
Petr Šrytr
 
4 Facility Management na úseku technické infrastruktury
František Kuda, Jan Caha
4.1 Facility management
4.1.2 Nástroje k prodloužení užitku v oblasti technické infrastruktury
4.1.3 SW podpora technicko-dokumentačních a provozně technických činností v oblasti technické infrastruktury
4.2 Informační systémy ve městech jako nástroj koordinace činností ve veřejném prostoru
 
5 Mobiliář a prvky městského prostoru
Renata Zdařilová
 
6 Inovace sektoru inženýrských sítí a technické obsluhy urbanizovaného území
6.1 Inovační produkty pro příslušenství mostů
Petr Vlček
6.2 Využití georadaru v městském inženýrství
Ladislav Minář
6.3 Modulové WC pro městské prostory
Yvona Pěnkavová