Představenstvo ČKAIT pro období 2020-2023

 

Ing. Robert Špalek (1962) – předseda ČKAIT

Autorizace: IS00 – statika a dynamika staveb

Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti ČKAIT Plzeň • od roku 2003 člen Představenstva ČKAIT • od roku 2008 místopředseda ČKAIT a místopředseda Legislativní komise ČKAIT • vede pracovní skupinu ČKAIT pro zadávání veřejných zakázek a je aktivní člen v Expertní skupině MMR ČR k zákonu o zadávání veřejných zakázek, v pracovní skupině MMR ČR k rekodifikaci stavebního zákona pro procesní právo • člen Pojišťovací komise ČKAIT • podílí se na spolupráci s německou, rakouskou a slovenskou profesní komorou • společně s kolegy z OK Plzeň připravuje konferenci Statika

 

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (1945) – 1. místopředseda ČKAIT

Autorizace: IS00 – statika a dynamika staveb

Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti Brno od roku 1998 • člen představenstva od 1997 • 1. místopředseda ČKAIT od roku 2008 • předseda komise celoživotního vzdělávání a komise BIM • člen legislativní, ekonomické komise • národní delegát v organizacích ECCE a ECEC od roku 2011

 

Ing. František Hladík (1946) – místopředseda ČKAIT

Autorizace: IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Funkce ČKAIT: člen autorizační rady v letech 2005–2008 • člen představenstva od roku 2008 • předseda Legislativní komise ČKAIT od roku 2008 • člen výboru oblasti České Budějovice od roku 2008 • předseda výboru oblasti České Budějovice od roku 2009

 

Ing. František Mráz (1945) – místopředseda ČKAIT

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Funkce ČKAIT: od roku 1994 člen a později předseda zkušební komise v Brně v oboru dopravní stavby • od roku 2000 člen výboru oblasti v Brně • od roku 2008 člen představenstva • od roku 2011 místopředseda odpovědný za rozpočet a ekonomiku • člen redakční rady časopisu Stavebnictví a předseda dozorčí rady Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

 

Ing. Jindřich Pater (1948) – místopředseda ČKAIT

Autorizace: IA00 – energetické auditorství, IE00 – technika prostředí staveb, IT00 – technologická zařízení staveb

Funkce ČKAIT: v roce 1992 spoluzakladatel ČKAIT a místopředseda ČKAIT • 1993–1997 předseda zkušební komise • od roku 1998 předseda aktivu TZS, TPS a dalších menšinových oborů • od 2004 předseda/místopředseda hodnotitelské poroty Cena IK • od 2006 člen, později předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT • od 2006 člen, později předseda Ediční rady ČKAIT • od 2011 zástupce ČKAIT v pracovní skupině MPSV ČR a Společné vizi pro oblast BOZP na staveništi • od 2011 člen redakční rady časopisu Z+i ČKAIT • člen pracovní skupiny PS č. 1 při Radě vlády pro stavebnictví RVS na MPO

 

Ing. Petr Dospiva, Ph.D. (1963)

Autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb

Funkce ČKAIT: od roku 2004 účastník pracovního aktivu oborů TZS a TPS • od 2009 člen výboru ČKAIT – oblastní kancelář Ostrava • od 2009 aktivní člen aktivu TZS a TPS • od 2012 místopředseda oblasti Ostrava • od 2016 vedoucí aktivu TZS a TPS • od 2016 člen rady pro podporu profese

 

Ing. Michal Drahorád, Ph.D. (1980)

Autorizace: IM00 – mosty a inženýrské konstrukce

Funkce ČKAIT: předseda aktivu pro statiku a dynamiku staveb, zkoušení a diagnostiku staveb a mosty a inženýrské konstrukce • člen TNK 36 Betonové konstrukce a TNK 38 Spolehlivost konstrukcí • od 2017 člen Představenstva ČKAIT

 

Ing. Josef Filip, Ph.D. (1982)

Autorizace: ID00 – dopravní stavby, II00 – městské inženýrství

Funkce ČKAIT: od roku 2012 členem oblastního výboru ČKAIT Ústí nad Labem • člen aktivu Městské inženýrství • člen Technické komise ČKAIT • přednášející v rámci celoživotního vzdělávání – především oblast dopravních staveb a městského inženýrství

 

prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (1960)

Autorizace: IA00 – energetické auditorství, IE01 – technika ­prostředí staveb, technická zařízení

Funkce ČKAIT: člen představenstva • předseda pracovní skupiny pro energetickou náročnost budov

 

Ing. Radim Loukota (1964)

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Funkce ČKAIT: od roku 2009 předseda výboru oblasti Pardubice • od roku 2011 člen představenstva a člen ekonomické komise • od roku 2016 předseda redakční rady časopisu Z+i.

 

Ing. Michal Majer (1971)

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Funkce ČKAIT: od roku 2012 místopředseda výboru oblasti Olomouc • člen profesního aktivu Dopravní stavby

 

Ing. Věra Řehůřková (1959)

Autorizace: IP00 – pozemní stavby

Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti Zlín od roku 2018

 

Ing. Martin Šafařík (1971)

Autorizace: IP00 – pozemní stavby, IS00 – statika a dynamika staveb

Funkce ČKAIT: člen Dozorčí rady ČKAIT od roku 2011• člen dozorčí komise od roku 2009

 

Ing. Karel Vaverka (1948)

Autorizace: IA00 – energetické auditorství, II00 – městské inženýrství, IP00 – pozemní stavby, autorizovaný inspektor

Funkce ČKAIT: předseda oblasti Jihlava • člen Představenstva ČKAIT.

 

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (1968)

Autorizace: II00 – městské inženýrství, IP00 – pozemní stavby

Funkce ČKAIT: od roku 2010 odborný poradce předsedy ČKAIT pro oblast bezbariérového užívání • od 2010 odborný konzultant bezbariérového užívání staveb ČKAIT • od 2013 člen redakční rady Z+i • od 2015 člen výboru oblasti ČKAIT Ostrava • od 2016 člen odborné poroty Stavba roku ČR • od 2017 člen Představenstva ČKAIT

 

 

 

Více informací v časopisu Zprávy a informace ČKAIT (5/2020)