Jak správně určit náklady stavby a výši honáře za projekt?

 
Užitečným a praktickým nástrojem, který může pomoci architektům, projektantům a investorům určit předpokládané náklady stavby a honoráře za projekty, je webová služba www.cenyzaprojekty.cz.

 

V rámci služby je možné jednoduše vypočítat předpokládané náklady pozemních a dopravních staveb, z nich stanovit honorář architektonické a nebo projektové kanceláře, provést rozvahu, jak bude honorář rozdělen mezi subdodavatele profesních částí a udělat rámcový harmonogram projektových prací včetně obstaravatelské (inženýrské) činnosti. Lze tak na jednom místě získat relevantní podklad pro sestavení smlouvy o dílo na architektonické, projektové a obstaravatelské služby.

 

Náklady staveb jsou kalkulovány na základě průměrných jednotkových cen s využitím databází RTS a SFDI. Výpočet honoráře architektonické kanceláře je prováděn na obdobném principu jako u kalkulaček ČKA, ČKAIT (PROFESIS) a UNIKA, ale disponuje větší kompaktností a flexibilitou. Aplikace byla navržena tak, aby odborník nebyl zatěžován složitým uživatelským prostředím a zároveň, aby i laik postupně dohledal všechny potřebné informace.

 

Honorář je kalkulován na základě předpokládané pracnosti jednotlivých výkonových fází a průměrné hodinové sazby architektonické a projektové kanceláře. Výchozí hodinová sazba je při své spodní hranici omezena, aby nedocházelo k tvorbě nabídek s tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenou, která může v některých případech vést až k vyloučení nabídky ze zadávacího řízení. Současně platí, že stanovení správné hodnoty zakázky při vypisování veřejné zakázky je jedním z podstatných nástrojů získání správné nabídky.

 

V aplikaci www.cenyzaprojekty.cz je možné dále provádět návrh cen za zpracování energetických auditů, za zpracování projektové dokumentace interiéru, za zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu staveb, za rozpočtářské práce a návrh cen na základě individuální kalkulace vedlejších nákladů. K dispozici jsou i odkazy na doporučené standardy fází služeb, které společně zpracovaly Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů.

 

Od roku 2018 je partnerem webové služby Český svaz stavebních inženýrů.

 

Z reakcí uživatelů:

... “Výborná pomůcka i pro laika, jak se nenechat napálit. Zejména při zadávání zakázky.”

… “Přehledné, koncentrované, praktické, ...”

… “Už bylo potřeba, aby někdo něco takového udělal.”

… “Super, jen ať to všichni používají a nedeformují ceny.”