Direct mailing

 
Rozesílání materiálů (pozvánek na odborné akce, semináře, kurzy, konference) autorizovaným osobám v elektronické podobě.

Cílovou skupinu příjemců z řad autorizovaných osob lze specifikovat oblastí a oborem autorizace. Tabulky oblastí a oborů jsou uvedeny níže.
  
mapa 
 
U rozesílky doporučujeme jednoduchý text bez obrázků, podrobnější informace lze zobrazovat pomocí hypertextového odkazu. Velikost textu nesmí překročit 100 kB.

Celková cena za rozesílku se skládá ze součtu jednotlivých položek: zpracování, užití databáze, expedice.

 

Přesná kalkulace zakázky Vám bude vyhotovena na základě Vaší objednávky.

 

Platba za službu Direct mailing musí být provedena před rozesílkou.

 

 

 Ceník

Poplatek za

Množství

Cena

zpracování 1 zakázky

+
užití databáze
a expedice e-mailem
(do 100 kB)

1 – 999 adres

750 Kč + 1 Kč/ks

1 000 – 4 999 adres

1,75 Kč/ks
max. 7 500 Kč

5 000 – 9 999 adres

1,50 Kč/ks
max. 12 500 Kč

nad 10 000 adres

1,25 Kč/ks

Uvedené ceny jsou bez DPH, ke všem uvedeným cenám bude přičtena DPH podle příslušné platné sazby. Ceny aktualizovány k 9. 2. 2012.

 

Poznámka:

Počet cílových e-mailových adres je dán kombinací oboru autorizace a oblasti. Nelze předem stanovit objednatelem rozesílky.

 

Upozornění:
IC ČKAIT převezme k rozesílání pouze materiály, jejichž obsah je v souladu s českým právním řádem (uvádění výrobků na trh, ochrana spotřebitele, klamavá reklama aj.) a etickým řádem ČKAIT.

 

 

Kontakt:

Ing. Dominika Hejduková

e-mail: dhejdukova@ckait.cz