Revize ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

 

Dne 30. 10. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení k ČSN 73 1901 Část 1: Navrhování střech – Základní ustanovení. Jedná se o první návrh revize normy 73 1901 z roku 2011.

 

První kolo připomínkového řízení bude ukončeno 30. 11. 2015, kdy mají účastníci připomínkového řízení – členové TNK 65 Izolace staveb a další účastníci, přihlášení na základě oznámení úkolu ve Věstníku ÚNMZ, odevzdat své připomínky zpracovateli úkolu, kterými je Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. S návrhem normy je možné se seznámit u zpracovatele.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Zuzana Aldabaghová – aldabaghova@vups.cz, tel: 281 017 216

www.vups.cz