Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vás zvou na


20. mezinárodní konferenci
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019
Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov

 

Konference se bude konat ve dnech 23. – 24.5.2019 ve Vysokých Tatrách – na Štrbském Plese v hotelu Patria.


Tématické okruhy konference jsou:

  • Právní a technické předpisy souvisící s tepelnou ochranou a energetickou hospodárností budov
  • Stavební materiály, stavební konstrukce a jejich vlastnosti zabezpečující tepelnou ochranu budov
  • Výpočtové a měřící metody, aplikace druhé generace technických norem souvisících s energetickou hospodárností budov
  • Trendy a příklady navrhování a zhotovení budov zabezpečujících budovy s téměr nulovou spotřebou energie

Každý tématický okruh bude obsahovat přednášky přednesené v hlavním odborném programu, vystoupení mladých vědeckých pracovníků, diskuzi, přednášky zveřejněné ve sborníku a posterovou sekci. Program doplňují firemní prezentace, výstavku a společenský večer.

 

Cílovou skupinu tvoří projektanti, autorizovaní inženýři, odborně způsobilé osoby na energetickou certifikaci budov, soudní znalci, zástupci stavebních úřadů, bytových družstev, zástupci správců a vlastníků existujících bytových a nebytových budov, zástupci realitních kanceláří, výrobců stavebních materiálů a konstrukcí a další odborná veřejnost.

 

Uzávěrka přihlášek na konferenci je 13. května 2019

 

Důležité dokumenty zde ke stažení:

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30