ČKAIT – Oblastní kancelář Plzeň – ve spolupráci s IC ČKAIT

připravuje

na 4. duben 2019 odbornou konferenci s názvem

 

STATIKA STAVEB 2019 PLZEŇ

 

 

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním a prováděním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

 

Program:

Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Je připraveno celkem pět přednášek zabývajících se zásadami spolehlivostí, navrhováním konstrukcí, betonovými konstrukcemi a zakládáním.

Odpolední část konference bude směřována na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi. Témata konference budou zahrnovat poznatky z praxe při navrhování nosných konstrukcí z hlavních používaných materiálů, otázky tvorby, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí, posuzování stávajících konstrukcí a životnosti pozemních staveb a zkušenosti a chyby v návrhu a provedení nosných konstrukcí.

 

Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.

 

Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň, tel: 377 423 826, tajemnice oblasti paní Hana Hričinová (plzen@ckait.cz).

 

Informace o konferenci: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., tel. 603 216 966.

 

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti.

 

Vložné pro členy ČKAIT činí 300 Kč, pro ostatní veřejnost 600 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vložné uhraďte bankovním příkazem na účet č. 161782314/0300, ČSOB Praha 2. Platba musí obsahovat jméno účastníka. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

 

Podrobnější informace naleznete zde.