Zveme Vás na konferenci Inženýrské problémy obnovy památek, která se bude konat v klášteře Teplá ve dnech 21.–22. června. Akce přivítá české i zahraniční přednášející z Polska, Slovenska a Německa. Podrobnější informace najdete v této pozvánce nebo pod odkazem Propamatky.cz

 

 

Konferenci pořádá ČKAIT a je zařazena do systému Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Je určena pro autorizované osoby, dále pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studující stavebních fakult vysokých škol, pro projektanty a dodavatele.