MP900362858

TOB 6/2016

 

Úvodník

Ing. Zbislav Panovec – v 80 letech stále aktivní

Vladan Panovec, Centrum stavebního inženýrství, Zlín

 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

Koncept větrání

Jan Bedřich, Česká komora LOP

Koncept větrání

 

Metodika vypracování konceptu větrání budov určených pro pobyt osob

Vladimír Zmrhal, František Drkal, Václav Šimánek,
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

 

Kvalita vnitřního prostředí budov

Větrání – minulost a přítomnost

Roman Šubrt, Asociace energetických specialistů, Praha

Článek se zabývá praktickými způsoby větrání v minulosti a vysvětlením, proč nové domy potřebují zcela jiný pohled na větrání. Upozorňuje na dříve platné předpisy, které v dnešní době nejsou dodržované.

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Historie, současnost a budoucnost požadavků na větrání škol

Vladimír Zmrhal, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Příspěvek stručně mapuje historii požadavků na větrání škol, zamýšlí se nad současným zněním právních předpisů, které mají přímý vztah k dané problematice a opatrně vyhlíží předpisy budoucí.

 

Energeticky úsporné budovy

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie a nákladové optimum

Jan Veleba, Jiří Karásek, Ladislav Kaločai, SEVEn, The Energy Efficiency Center, Praha

Článek se zabývá tématem budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a nákladově optimální úrovní. Definice nZEB vychází z evropské a národní legislativy. Byl stanoven model pro porovnávání nákladů na výstavbu a provoz nZEB. Podíl nové nízkoenergetické výstavby na trhu v České republice je přibližně 4 % ročně [1].

 

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Jan Antonín, EnergySim, Praha, Magdalena Purkrtová

Již déle než rok platí pro některé budovy standard téměř nulové spotřeby energie. Již tři roky jsou známy konkrétní technické parametry takové budovy pro české podmínky. A již více než šest let platí směrnice o energetické náročnosti budov, která zavedení tohoto standardu členským státům Evropské unie ukládá. Přesto se ukazuje, že i pro mnoho specialistů, včetně energetických, je tento termín stále dost nejasnou záležitostí. Panují představy o budovách obalených fotovoltaickými panely od základů až po střechu, budovách lepších než pasivních, případně budovách soběstačných, které jsou zcela odstřiženy od veřejných energetických sítí. Vzhledem k tomu, že termín téměř nulová budova je výše uvedenému značně vzdálen, a protože tento standard budou muset brzy plnit všechny budovy, včetně malých rodinných domů, pojďme se podívat, jak taková budova vlastně vypadá.

 

Soubor 13 pasivních domů v Koberovech – po 10 letech

Petr Morávek, Atrea, Jablonec nad Nisou

Reflexe autora a investora projektu a realizace 13 pasivních domů v Koberovech po 10 letech užívání.

 

Vzdělávání – konference – recenze

19. medzinárodná konferencia
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017 – Quo vadis tepelná ochrana budov

 

Informační servis

Výstavy a veletrhy v ČR a SR v 1. pololetí 2017
Výběr ze zahraničních časopisů

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit