MP900362858

TOB 2/2015

 

Zelená úsporám

2. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – rodinné domy v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí

Hlavní změny v NZÚ pro rok 2015 oproti roku 2014

 

Kvalita vnitřního prostředí budov

CO2 jako indikátor kvality vnitřního prostředí

Josef Chybík, Adam Guzdek, Fakulta architektury VUT v Brně
Vnitřní prostředí budov je vystaveno řadě vlivů. Ze všech složek vytvářejících interní klima se zaměříme na výskyt oxidu uhličitého. Budeme sledovat jeho roli při formování prostředí a působení na lidský organismus. Přesto, že poznatek o koncentraci CO2 souvisí s indikováním potřeby větrání, zatím v naprosté většině obytných domů nenachází potřebnou odezvu. Za velmi přísných požadavků je nejen při navrhování, ale i při provozování budov zohledněn v energeticky úsporných – pasivních domech, kde splnění hygienicky nutných kritérií nebrání ani těsnost obálky [8] [18].

 

Materiály a výrobky pro stavby

Snižování hořlavosti EPS izolací
František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou
Pěnový polystyren (EPS) nachází významné uplatnění se stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Pro většinu těchto aplikací jsou na národní úrovni předepsány požadavky na požární bezpečnost. Kromě způsobu zabudování v konstrukcích, jsou tyto požadavky řešeny také v rámci základní suroviny výrobou tzv. samozhášivých EPS produktů, tj. produktů s retardéry hoření. Jsou popsány historické a inovační aktivity aplikací zhášedel v EPS.

 

Čistý čerstvý vzduch pro tepelnou pohodu v obytných budovách

 

Známé neznámé výrobky pro řešení detailů ETICS
Václav Hadrava, LIKOV, Kuřim
Nemalé množství relativně běžně prodávaných lišt pro ETICS je při prezentacích i pro posluchače z oboru naprostou novinkou. Přitom tyto lišty se vyrábějí a používají již dlouho, a mají důležitou funkci v ETICS. Článek pojednává o vybraných výrobcích, které je možné zařadit mezi takovéto „tradičních inovace".

 

Navrhování, teorie, průzkumy

Takto odzkoušené zdivo tady ještě nebylo
Antonín Horský, Hynek Stančík, Wienerberger cihlářský průmysl, České Budějovice, Gabriel Szöllösi, Wienerberger slovenské tehelne, Zlaté Moravce
Zkoušky zdiva a cihel, plněných minerální vatou Porotherm T Profi. Vlhkostní chování cihelného střepu a minerální vaty při působení vody v různých situacích během výstavby a při užívání stavby.

 

Vzdělávání – konference – recenze

Izolace budov v konferenčním zrcadle – část III
František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou
V této části budou sděleny poznatky z konference o pěnových plastech, dále z tuzemských konferencí a informace ze střechové organizace výrobců a zpracovatelů EPS – EUMEPS o novém názvu pro EPS.

 

Informační servis

Výběr ze zahraničních časopisů