MP900362858 

Úvodník

Ing. Miroslav Ježek, CSc.
Bohumil Rusek, poradce předsedy ČKAIT
 

Právo, technické předpisy, normy a doporučení

Přehled vybraných ČSN vydaných v březnu a dubnu 2012
Miloslava Syrová, ÚNMZ
Nové normy z oblastí environmentálního managementu a udržitelnosti. Změnou Z1 ČSN 73 0540-2 je problematika vnitřní povrchové teploty výplní otvorů přesunuta do přílohy D, na kterou je v článku 5.1 doplněn odkaz.
 
Novelizace zákona o veřejných zakázkách
Barbora Dubanská, Tereza Maternová, CMS Cameron McKenna, Praha
Článek shrnuje nejdůležitější změny v oblasti práva veřejných zakázek za rok 2012, s důrazem na tzv. velkou novelu zákona o veřejných zakázkách s účinností od 1. dubna 2012. Cílem této novely je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Konkrétní změny se dotýkají např. změny finančních limitů, zpřísnění dohledu i uveřejňování uzavřených smluv a skutečně uhrazené ceny za veřejné zakázky.
 

Provádění a jakost staveb, provoz budov

Problematika nadměrné vlhkosti u šikmých a strmých střech
Jaroslav Solař, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
V několika posledních desetiletích se do podstřešních prostorů začínají umísťovat pobytové místnosti (obytné prostory, kanceláře apod.). Původní nevytápěný a nezateplený podstřešní prostor se tak mění na prostor vytápěný a zateplený. Střešní souvrství oproti dřívějším jednoduchým skladbám (skládaná krytina a dřevěné bednění či latě) nyní obsahuje další vrstvy, čímž dochází k zásadním změnám teplotních a vlhkostních poměrů uvnitř jeho skladby.
Příspěvek pojednává o vlhkostních poruchách šikmých a strmých střech, které bývají zapříčiněny jak zatékáním srážkové vody, tak také kondenzací vodní páry na dolním (vnitřním) povrchu střechy a uvnitř její skladby.
 

Pasivní domy

Návrh pasivního domu
Tomáš Podešva, Asting CZ Pasivní domy, Olomouc
Projektová dokumentace, její vypovídající schopnost, rozsah a kvalita, odráží přístup projektanta a míru jeho poznání. Dalším významným činitelem je také doba zpracování, aktuální předpisy a trendy; to vše zanechává na návrhu nesmazatelnou stopu. Neustálý vývoj nových materiálů, inovace, nové zkušenosti, přístupy, normy a předpisy mění pohled na navrhování k nepoznání. Zvláště je to patrné u záležitostí, prodělávajících překotný vývoj. Specifikem a samostatnou kapitolou je návrh pasivních domů.
 
Podpora dřevostaveb v ČR – možnosti a východiska
Josef Smola, Projektový a inženýrský ateliér, Praha, Martin Růžička, PENATUS, Benešov
Historický vývoj stavebního práva v oboru dřevostaveb od 18. století s oceněním situace na panství Schwarzenberků. Současný stav technické normalizace, přejímání evropských předpisů, složitost a kritika systému tvorby ČSN.
 

Polemika

Odpověď na zveřejněný článek „Bohužel to není apríl ..."
 

Materiály a výrobky pro stavby

Jak sanovat vnější kontaktní zateplovací systémy
Tomáš Pošta, divize WEBER, Saint-Gobain Contruction Products CZ a. s.
 
Řešení pro zateplení stropů suterénů: Ytong Multipor
 
Stavební fyzika šikmých střech v praxi
Jan Rypl, JUTA, Dvůr Králové
 
Tepelná izolace soklu – nové materiály i technická řešení
Pavel Rydlo, Divize Isover, SGCP CZ, Praha
 

Energetické úspory, ekonomika, efektivnost

Aktuální informace z oblasti aplikací plastů ve stavebnictví
František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR
Údaje o výrobě a spotřebě plastů v roce 2011. Nová studie o odpadních plastech ve stavebnictví. Marketingové údaje o spotřebě izolací ve světě a v Evropě. Legislativa budov v Německu přispívá k realizaci zateplování. Zateplování a zdraví občanů.
 

Informační servis

Zahraniční veletrhy a výstavy – srpen – prosinec 2012
Výstavy a veletrhy v ČR a SR v 2. pololetí 2012
Zahraniční výběr
 
Informace ČKAIT
Seminaře OK ČKAIT
Semináře IC ČKAIT
ČKAIT oslavila 20. výročí svého založení slavnostním setkáním v Betlémské kapli
 

Informace Sdružení EPS

Představujeme členskou základnu STYROTRADE, a. s. – Čakovičky
 

Informace AVMI

Analýza „Srovnání makroekonomických dopadů národních programů pro zvyšování energetických standardů budov s jinými, státem financovanými alternativami"

Nejnovější události

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

27. srpen 2024 - 08:3028. srpen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

03. září 2024 - 08:3004. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

24. září 2024 - 08:3025. září 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

08. říjen 2024 - 08:3009. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

15. říjen 2024 - 08:3016. říjen 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Brno

12. listopad 2024 - 08:3013. listopad 2024 - 12:30

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám – Praha

19. listopad 2024 - 08:3020. listopad 2024 - 12:30

Světová výstava Expo Japonsko

06. duben 2025 - 00:0020. duben 2025 - 00:00