Mediální plán TOB 2017

Číslo

Rozšířená témata

Uzávěrka
texty / inzerce

 2017/1

 • Střechy Praha 2017 (Solar Praha 2017 / Konference Izolace 2017 - Ploché střechy)

 • Veletrh For Pasiv Praha 2017

 • Veletrh Dřevostavby Praha 2017
 • Tepelná ochrana střech / Zelené střechy

 • Větrání a kvalita vnitřního prostředí

 • Podpory úspor energie v budovách 2017
 • BIM - využití, datová podpora aj.  - seriál

20. 01.
20. 02.

2017/2

 • Mezinárodní seminář Dřevostavby Volyně 2017

 • Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno 2017

 • Trendy a novinky ve výstavbě pasivních, nulových a chytrých domů a měst

 • Solární energie, tepelná čerpadla, vytápění, teplá voda, větrání, klimatizace

06. 03.
30. 03.

2017/3

 • Mezinárodní konference Tepelná ochrana budov Štrbské Pleso 2017 - Quo Vadis TOB
 • Konference Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2017

 • Návrh a výstavba nových budov s téměř nulovou spotřebou energie

 • Trendy tepelné ochrany budov

 • Obálka budovy a detaily - základ tepelné ochrany a úspor energie budov

26. 05.
23. 06.

2017/4

 • Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH Praha 2017

 • Rekonstrukce budov na téměř pasivní

 • Rozvoj energetické certifikace budov, konstrukcí a technických systémů

 • Podpory energeticky úsporných budov – příklady dobrých řešení a zkušeností

25. 07.
22. 08.

2017/5

 • Mezinárodní konference Pasivní domy Bratislava 2017
 • Konference Otvorové výplně Hradec Králové 2017

 • Tepelná ochrana oken a dveří, jejich zabudování, novinky pro rekonstrukce

 • Technické systémy pro snižování ENB, obnovitelné a alternativní zdroje energie

 • Tepelná ochrana budov a ENB – trendy v normách, předpisech a výstavbě

19. 09.
20. 10.

2017/6

 • Konference Tepelná ochrana a ENB Brno 2017

 • Konference Regenerace bytového fondu Hradec Králové 2017
 • Snižování energetické náročnosti při změnách dokončených budov / Lofty

 • Materiály a výrobky pro energetické změny budov, speciální případy

 • Příklady zdařilých pasivních domů

10. 11.
02. 12.

 

Číslo

Rozšířená témata

Uzávěrka
texty / inzerce

 2015/1

 • Střechy Praha 2015 (Solar Praha 2015 / Konference Izolace 2015)

 • Veletrh For Pasiv 2015

 • Tepelná ochrana střech

 • Větrání a kvalita vnitřního prostředí

 • Nová Zelená úsporám v roce 2015

21. 01.
18. 02.

2015/2

 • Dřevostavby Volyně 2015

 • Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno 2015

 • Trendy a novinky ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů

 • Solární energie, vytápění, větrání, klimatizace

06. 03.
30. 03.

2015/3

 • Tepelná ochrana budov 2015, mezinárodní konference, SLOVENSKO

 • Výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie

 • Kontroly průkazů ENB, energetických posudků a auditů

 • Tepelná obálka budov a detaily - základ jejich nízké energetické náročnosti

28. 05.
22. 06.

2015/4

 • Výstava FOR ARCH Praha 2015

 • Rekonstrukce budov na téměř pasivní

 • Rozvoj energetické certifikace budov, konstrukcí a technických systémů

 • Nová zelená úsporám – příklady dobrých řešení, problémy a zkušenosti

24. 07.
20. 08.

2015/5

 • Otvorové výplně Hradec Králové 2015

 • Tepelná ochrana oken a dveří, novinky pro rekonstrukce

 • Technické systémy pro snižování ENB, obnovitelné zdroje energie

 • Tepelná ochrana budov a ENB – trendy v normách, předpisech a výstavbě

18. 09.
22. 10.

2015/6

 • Mezinárodní konference Pasivní domy Bratislava 2015

 • Konference Regenerace bytového fondu aj staveb Hradec Králové 2015

 • Konference Tepelná ochrana a ENB Brno 2015

 • Snižování energetické náročnosti při změnách dokončených budov

 • Materiály a výrobky pro energetické změny budov, speciální případy

13. 11.
02. 12.

 

Číslo

Rozšířená témata

Uzávěrka
texty / inzerce

 2016/1

 • Střechy Praha 2016 (Solar Praha 2016 / Konference Izolace 2016)

 • Veletrh For Pasiv 2016

 • Tepelná ochrana střech

 • Větrání a kvalita vnitřního prostředí

 • Nová Zelená úsporám v roce 2016

21. 01.
18. 02.

2016/2

 • Dřevostavby Volyně 2016

 • Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno 2016

 • Trendy a novinky ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů

 • Solární energie, vytápění, větrání, klimatizace

04. 03.
30. 03.

2016/3

 • Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2016

 • Výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie

 • Kontroly průkazů ENB, energetických posudků a auditů

 • Tepelná obálka budov a detaily - základ jejich nízké energetické náročnosti

27. 05.
24. 06.

2016/4

 • Výstava FOR ARCH Praha 2016

 • Rekonstrukce budov na téměř pasivní

 • Rozvoj energetické certifikace budov, konstrukcí a technických systémů

 • Nová zelená úsporám – příklady dobrých řešení, problémy a zkušenosti

25. 07.
22. 08.

2016/5

 • Otvorové výplně Hradec Králové 2016

 • Tepelná ochrana oken a dveří, novinky pro rekonstrukce

 • Technické systémy pro snižování ENB, obnovitelné zdroje energie

 • Tepelná ochrana budov a ENB – trendy v normách, předpisech a výstavbě

19. 09.
21. 10.

2016/6

 • Mezinárodní konference Pasivní domy Bratislava 2016

 • Konference Regenerace bytového fondu aj staveb Hradec Králové 2016

 • Konference Tepelná ochrana a ENB Brno 2016

 • Snižování energetické náročnosti při změnách dokončených budov

 • Materiály a výrobky pro energetické změny budov, speciální případy

11. 11.
02. 12.

 
Číslo
Rozšířená témata
Uzávěrka
texty / inzerce
 2011/1
 • Výstava Střechy Praha 2011 / Konference Izolace 2011
 • EPBD I. a II. Dokladování, výpočty, vhodná řešení a zkušenosti
 • Tepelná ochrana střech
 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – revize požadavků

21. 1.
16. 2.

2011/2
 • Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno 2011
 • Seminář Dřevostavby 2011 Volyně
 • Energetické certifikace budov, energetičtí auditoři a experti
 • Zateplování obvod. plášťů budov. Motivační programy – stav, výhled
 • Publikace CZB 2010, příprava 2011

8. 3.
31. 3.

2011/3
 • Mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2011 Štrbské Pleso
 • Tepelná ochrana zabudovaných oken a dveří
 • Novinky z oblasti konstrukcí a materiálů pro TOB
 • Kvalita vnitřního prostředí a TOB

20. 5.
22. 6.

2011/4
 • Výstava FOR ARCH 2011 Praha
 • TOB, odborné posudky a energetická certifikace budov
 • Tepelná ochrana ve speciálních případech
 • Tepelná ochrana historických budov

22. 7.
19. 8.

2011/5
 • Výstava Aquatherm 2011
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Zateplování obvodových plášťů budov
 • Technické systémy pro kvalitní vnitřní prostředí budov

23. 9.
24. 10.

2011/6
 • Mezinárodní konference Pasivní domy 2011
 • Konference Regenerace panelové výstavby 2011
 • Snižování energetické náročnosti existujících budov a EPBD II.
 • Tepelná ochrana domů s nízkou spotřebou energie
 • Zkušenosti z energetické certifikace budov

14. 11.
30. 11.

 

 

 

 
Číslo
Rozšířená témata
Uzávěrka
texty / inzerce
 2010/1
 • Výstava Střechy Praha 2010 / Konference Izolace 2010
 • Zelená úsporám. Dokladování, výpočty, vhodná řešení a zkušenosti
 • Tepelná ochrana střech
 • ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a nízkoenergetické domy

21. 1.
16. 2.

2010/2
 • Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno 2010
 • Seminář Dřevostavby 2010 Volyně
 • Energetické certifikace budov, energetičtí auditoři a experti
 • Zateplování obvodových plášťů budov
 • Technická pravidla CZB 2009 a 2010  

8. 3.
31. 3.

2010/3
 • Mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2010 Praha
 • Tepelná ochrana zabudovaných oken a dveří
 • Novinky z oblasti konstrukcí a materiálů pro TOB
 • Kvalita vnitřního prostředí a TOB 

21. 5.
22. 6.

2010/4
 • Výstava FOR ARCH 2010 Praha
 • TOB, odborné posudky a energetická certifikace budov
 • Tepelná ochrana ve speciálních případech
 • Tepelná ochrana historických budov

22. 7.
20. 8.

2010/5
 • Výstava Aquatherm 2010
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Zateplování obvodových plášťů budov
 • Technické systémy pro kvalitní vnitřní prostředí budov

23. 9.
22. 10.

2010/6
 • Mezinárodní konference Pasivní domy 2010
 • Konference Regenerace panelové výstavby 2010
 • Snižování energetické náročnosti existujících budov a Zelená úsporám
 • Tepelná ochrana domů s nízkou spotřebou energie
 • Zkušenosti z energetické certifikace budov 

13. 11.
30. 11.