Závazná stanoviska DO od 1. 1. 2021 - metodika MMR

 

Změny v právní úpravě závazných stanovisek dotčených orgánů v režimu stavebního zákona a správního řádu platné od 1. ledna 2021 v podébě Metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj ČR najdete pod odkazem: Závazná stanoviska DO od 1. 1. 2021 - metodika MMR