Novela zákona o liniových stavbách

 

Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl publikován dne 13. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 163.

 

Účinnost od 1. 1. 2021.