Novela stavebního zákona

 

Dnem 1. ledna 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona, jejíž plné znění naleznete zde. Zákonem č. 225/2017 Sb., (v částce č. 82) se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.


Novela autorizačního zákona

 

Dnem 1. ledna 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – zákon č. 459/2016 Sb.