Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

 

Od 1.1.2018 dochází k organizační změně týkající se Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), poskytovatele služby ČSN online.

 

ÚNMZ podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci, Českou agenturu pro standardizaci (CAS), která od 1.1.2018 přebírá od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

 

Odkaz na CAS najdete zde, podrobnější informace pak pod tímto odkazem.