Technologie prací na železničním svršku

Autor: kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2019
Formát, počet stran: B5, vazba V8, 399 stran, obr. 380, tab. 32
ISBN: 978-80-88265-17-7

Unikátní publikace podává ucelený přehled aktuálních poznatků a pracovních postupů týkajících se prací na železničním svršku. Všechny potřebné informace jsou přehledně seřazeny do tematických kapitol, jenž jsou doplněny bohatými odkazy na literaturu (zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení, normy, odborná literatura z oboru atd.). Autorský kolektiv, složený z představitelů akademické obce, odborníků Správy železniční dopravní cesty a zhotovitelů, předkládá čtenáři text, jaký dosud nebyl v této šíři, odbornosti a komplexnosti v České republice zveřejněn. Celkové koordinace v průběhu vzniku publikace se ujal Ing. Vladimír Dubský.

Z původního záměru uvést pouze výčet jednotlivých technologií prací se po diskuzi s odborníky rozšířil záběr publikace na sestavení komplexního obrazu o celé problematice prací na železničním svršku. První část knihy čtenáře seznamuje se základní užívanou terminologií, přibližuje teorii namáhání železničního svršku a jeho součástí, rozebírá složení jednotlivých soustav a sestav železničního svršku a představuje základní parametry geometrické polohy koleje (GPK). Druhá část podává informace o diagnostice železničního svršku (GPK, defektoskopie, mikrogeometrie kolejnic apod.), o geodetických pracích prováděných před, v průběhu i po dokončení stavby, rozebírá projektovou přípravu pro investice, opravy a rekonstrukce a popisuje obecně přípravné a dokončovací práce. Nosnou částí je část třetí, která se věnuje jednotlivým technologiím a používané mechanizaci pro konkrétní úkony, ať už se jedná o pokládku (či výměnu) kolejového roštu, čištění kolejového lože, úpravu GPK, svařování kolejnic a zřizování bezstykové koleje, broušení a reprofilaci kolejnic, či montáž a demontáž zařízení trakčního systému a zabezpečovacích zařízení. Finální čtvrtá část uvádí přehled normativní a předpisové základny pro práce na železničním svršku – české i evropské normy, technické specifikace interoperability a předpisy Správy železnic.

Záměrem při sestavování publikace bylo vytvořit odbornou příručku poskytující nejnovější (ale i již běžné) informace o oboru. Knihu ocení zejména odborníci podílející se na činnostech souvisejících s pracemi na železničním svršku, od projektantů přes technické specialisty, správce železniční infrastruktury a zhotovitelských firem až po učitele a studenty odborně zaměřených škol. Cenné informace v ní najdou i zájemci o železnici z řad „laické“ veřejnosti.

Autorizované osoby v oboru Dopravní stavby mohou dostat tuto publikaci zdarma. Kniha je k vyzvednutí na jednotlivých oblastních kancelářích. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH