INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT v roce 2018

 

Informační centrum ČKAIT, s. r. o., (IC ČKAIT, s. r. o.) sídlí v budově ČKAIT v Praze. Odloučené pracoviště IC ČKAIT je v Hradci Králové (sklad a expedice publikací). Informační centrum ČKAIT má právní subjektivitu jako společnost s ručením omezeným, může tak poskytovat služby nejen členům a orgánům Komory, ale také širší odborné veřejnosti. Jednatelkou a ředitelkou IC ČKAIT je Ing. Šárka Janoušková, druhým jednatelem je Ing. Svatopluk Zídek.

 

V oboru stavebnictví a v rozsahu živnostenského oprávnění zajišťuje IC ČKAIT pro ostatní odbornou veřejnost, orgány veřejné správy, odborné školy, odborníky ve stavební praxi zejména uvedené činnosti:

 

 • pořádání přednášek, seminářů a exkurzí – přípravné semináře k autorizaci v Praze a v Brně; vzdělávací semináře ke stavebnímu zákonu, zahraniční odborné exkurze s návštěvou významných staveb Hamburk, Bratislava, Vídeň, Egypt, Švýcarsko;
 • vydavatelská činnost – IC ČKAIT, jako vydavatel, je účastníkem systému Mezinárodního standardního číslování knih – ISBN v ČR. Národní účastníci systému jsou zařazeni do celosvětových adresářů Publishers´ International ISBN direktory). Dále je účastníkem mezinárodního programu CIP mezi nakladateli a knihovnami. Všechny vydávané publikace jsou avizovány v odborném časopisu Knižní novinky a v elektronickém periodiku Ohlášené knihy.

  V roce 2018 vydalo IC ČKAIT celkem 14 publikací. V rámci Základní knižnice ČKAIT dostaly všechny AO publikaci Novela stavebního zákona – prováděcí předpisy a publikaci Posuzování stavebních výrobků podle nařízení č. 305/2011. Brožura Ochranná a bezpečnostní pásma byla vydána v edici Metodické a technické pomůcky pro činnost AO. V technické knižnici vyšlo Navrhování základových a pažicích konstrukcí.

  Publikace Stavební kniha 2018 byla představena na rektorátě VUT v Brně v rámci OUVERTURY Stavebních veletrhů Brno a publikace České a slovenské stavby století byla veřejnosti slavnostně představena na stavební fakultě ČVUT v Praze při vernisáži stejnojmenné výstavy.

  Od roku 2016 je IC ČKAIT vydavatelem časopisu Stavebnictví (frekvence vydávání 10× ročně), dále vydavatelem Zpráv a informací ČKAIT (vychází 5× ročně v barevném provedení) a reprezentativní ročenky ČKAIT Inženýrská komora.

 • grafické a redakční práce;
 • direct mailing – zprostředkování a rozesílání informací z oboru stavebnictví;
 • prodej publikací – pro členy ČKAIT a další odbornou veřejnost za hotové je zabezpečován v prodejně v Praze, na oblastních kancelářích ČKAIT v jednotlivých regionech a ve vybraných knihkupectvích, prodej publikací je zajišťován i přes internet. IC ČKAIT spolupracuje s jinými vydavateli, v roce 2018 bylo v prodeji 110 publikací vlastní produkce a 115 titulů jiných vydavatelů z oblasti výstavby;
 • informační servis a poradenství pro odbornou veřejnost – jsou poskytovány bezplatně informace o poslání a činnosti ČKAIT, o procesu a podmínkách autorizace, o vydávaných časopisech a publikacích. Od roku 2018 lze IC ČKAIT najít i na facebooku;
 • další projekty – významnou aktivitou v roce 2018 bylo zajištění produkčních, grafických, redakčních a organizačních prací projektu České a slovenské stavby století, který si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu, který byl součástí Evropského roku kulturního dědictví, byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos realizovaná v Československu a poté i v České a Slovenské republice od roku 1918 do současnosti. Zařazeno bylo 66 staveb na území současné ČR a 34 staveb na území současné SR. Součástí projektu byla spuštěna webová stránka www.stavbystoleti.cz, připravena anketa pro hlasování veřejnosti s cílem vyhlásit 5 staveb století na území ČR a 5 staveb století na území SR. Byla vydána publikace „České a slovenské stavby století, natočen krátký film a připravena putovní výstava. Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR.