Vytisknout

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT v roce 2018

 

Informační centrum ČKAIT, s. r. o., (IC ČKAIT, s. r. o.) sídlí v budově ČKAIT v Praze. Odloučené pracoviště IC ČKAIT je v Hradci Králové (sklad a expedice publikací). Informační centrum ČKAIT má právní subjektivitu jako společnost s ručením omezeným, může tak poskytovat služby nejen členům a orgánům Komory, ale také širší odborné veřejnosti. Jednatelkou a ředitelkou IC ČKAIT je Ing. Šárka Janoušková, druhým jednatelem je Ing. Svatopluk Zídek.

 

V oboru stavebnictví a v rozsahu živnostenského oprávnění zajišťuje IC ČKAIT pro ostatní odbornou veřejnost, orgány veřejné správy, odborné školy, odborníky ve stavební praxi zejména uvedené činnosti: