Kalendář událostí

Jak se vyhnout chybám při navrhování systému stlačeného vzduchu – webinář

středa, 14. září 2022, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá webinář

Jak se vyhnout chybám při navrhování systému stlačeného vzduchu

 

14. 9. 2022 14:00–18:00


Stlačený vzduch se používá ve většině (nejen) výrobních procesů. Je čtvrtým nejpoužívanějším médiem po elektřině, vodě a systémech topení a klimatizace a podílí se v průměru 20 až 30 % na celkové spotřebě elektrické energie výrobních závodů.

Jeho výroba a doprava je klíčová pro všechny další navazující procesy. Správný návrh a realizace systému stlačeného vzduchu jsou proto základem pro bezproblémové fungování výrobní technologie daného závodu, zatímco chybný návrh a realizace mohou mnohokrát navýšit spotřebu elektrické energie.

Cílem přednášky je seznámit posluchače s častými chybami v projektování sytému stlačeného vzduchu z různých úhlů pohledu.

Přednáška je určena pro projektanty a techniky, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součásti větších technologických celků ve výstavbě.

Přednáška je členěna do osmi hlavních témat – chyb, kterých je zapotřebí se vyvarovat – a je vedena formou prezentace, jejíž součástí jsou také videa s praktickými ukázkami.

 

PROGRAM:

  1. (ne)znalost aplikace
  2. (ne)spokojit se s neúplným zadáním
  3. (ne)zohledňovat průběh spotřeby stlačeného vzduchu
  4. (ne)zohledňovat požadavky na různou kvalitu stlačeného vzduchu
  5. (ne)projektovat sítě o více tlakových úrovních
  6. (ne)zohledňovat požadavky na ekologii
  7. (ne)projektovat nevyhovující instalace (z různých hledisek)
  8. (ne)používat zastaralé technologie

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Jaroslav Jedlička, Tomáš Dejmek

 

ODBORNÝ GARANT:

Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz


PŘIHLÁŠENÍ:  na termínové listině ČKAIT


 

Kontakt: Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: online

Zpět