Kalendář událostí

Seminář Základní informace o standardních podmínkách FIDIC

úterý, 7. červen 2022, 14:00 - 17:00

Informační centrum ČKAIT pro Vás pořádá seminář

 

Základní informace o standardních podmínkách FIDIC

 

7. 6. 2022 14 – 17 hodin


Anotace:

V současné době se u nás Soubor smluvních podmínek FIDIC stále více využívá v širokém spektru investičních akcí ve stavebnictví ve fázích přípravy i realizace staveb. Téma je  proto velmi aktuální pro širokou odbornou veřejnost a zvláště pro členy ČKAIT.

 

Zaměření:

Základní seznámení se standardními smluvními podmínkami FIDIC

 
Přednášejí:

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., Fakulta stavební ČVUT

Ing. Jaromír Kačena – CACE

 

Témata:
  • Nástin historie FIDIC a vzniku standardu podmínek
  • Golden principles (Zlaté zásady) FIDIC
  • Struktura standardních podmínek
  • Lokalizace do právního prostředí a pro oborového investora
  • Přehled jednotlivých „knih“ Rainbow Suite (Duhového souboru)
  • Přednosti použití standardních podmínek FIDIC
  • Informace o podrobných školeních FIDIC, pořádaných CACE
  • Otázky, diskuze
Vložné:

1200 Kč včetně DPH

Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

 

Vložné, prosím, uhraďte obratem na účet č. 161782314/0300.  
Identifikace platby: jméno účastníka, VS (generovány po přihlášení).

Zálohovou fakturu vystavujeme na požádání.

 

Seminář je zařazen do projektu CŽV ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.


Daňový doklad je vystavován na adresu plátce uvedenou v přihlašovacím formuláři a účastník kurzu jej obdrží u prezence.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

 

Kontaktní osoba:
Mgr. David Müller
e-mail: dmuller@ic-ckait.cz
tel.: +420 227 090 501


 

Údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje účastníka

Další účastníci

Účastník č.#ucastnik_nr#

Odebrat účastníka

Místo: Posluchárna C223, Fakulta stavební ČVUT Thákurova 7 Praha 6

Zpět