Kalendář událostí

Seminář: Principy projektování kompresorových stanic s ohledem na snížení uhlíkové stopy

středa, 13. říjen 2021, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá seminář

 

Principy projektování kompresorových stanic s ohledem na snížení uhlíkové stopy

 

13. 10. 2021 14:00–18:00


Stlačený vzduch je důležité médium, které se používá ve většině výrobních procesů. Je čtvrtým nejpoužívanějším médiem po elektřině, vodě a systémech topení a klimatizace. Ve výrobních závodech se podílí v průměru, dle charakteru výroby, 20 – 30 % na celkové spotřebě elektrické energie a tím na hodnotě uhlíkové stopy.

 

Zařízení pro výrobu (kompresory), úpravu a dopravu (sušiče, filtry, potrubní rozvody stlačeného vzduchu), jsou součástí TZB. Jejich návrh a způsob instalace má podstatný vliv na spolehlivost a kvalitu výrobního procesu a v mnoha případech na celkovou spotřebu elektrické energie výrobního závodu.

 

Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování systémů stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součástí větších technologických celků ve výstavbě.

 

Přednáška je vedena formou ppt. prezentace, jejíž součástí jsou také videa s praktickými ukázkami.

 

PROGRAM:

  • VOLBA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ (vhodný typ kompresoru, sušiče stlačeného vzduchu, filtrace, potrubí)

  • REGULACE KOMPRESOROVÝCH STANIC (nejnovější inovace a trendy – frekvenční měnič, motory s permanentním magnetem, nadřazený sytém řízení)

  • VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA PŘI VÝROBĚ STLAČENÉHO VZDUCHU (systémy využití odpadního tepla dle typu kompresorů, způsoby návrhu)

  • SPOTŘEBA ENERGIE PŘI ÚPRAVĚ STLAČENÉHO VZDUCHU (kvalita vzduchu, volba typu sušiče, kondenzační, adsorpční)

  • ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÁNÍ KOMPRESOROVÝCH STANIC (návrh sestavy kompresorů a sušičů a jejich instalace, chlazení, vzduchotechnika, potrubí)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Martin Jukl, Tomáš Dejmek, Ing. Jan Černý, Ing. Jaroslav Jedlička

 

ORGANIZAČNÍ GARANT:

Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s.r.o.

 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.


PŘIHLÁŠENÍ: na termínové listině ČKAIT


Kontakt: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: Budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, posluchárna 1. patro

Zpět