Kalendář událostí

webinář: Revize ČSN 73 2902:2020 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

čtvrtek, 25. únor 2021, 14:00 - 18:00

Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s OK ČKAIT Praha pořádá webinář

 

Revize ČSN 73 2902:2020 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

25. 2. 2021 14:00–18:00


Webinář je zaměřen na praktické seznámení s revidovanou ČSN 73 2902 „Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem“. Tato revize byla zpracována TSÚS, s. p., Praha ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov a její platnost je od 1. 1. 2021.

 

PROGRAM:

Posluchači se seznámí s novým zněním a nejpodstatnějšími úpravami, které byly vyvolány jak změnami právních předpisů, tak především předpisů technických, jako důsledek nového poznání a stavebně technických skutečností (především vývoj v konstrukci a montáži hmoždinek a zvětšení tlouštěk, změny vlastností a nové druhy tepelně izolačních výrobků), na které revize reaguje i novými postupy pro návrh mechanického upevnění ETICS. Pro usnadnění navrhování počtu hmoždinek pro ETICS zpracoval CZB už pro předchozí znění této normy tzv. Kalkulátor pro jejich navrhování „ETICalc“. V další části semináře budou účastníci seznámeni formou praktických příkladů s jeho upravenou verzí, ve smyslu předmětné revize. Jedná se např. o návrhy pro ETICS s EPS či MW, se zapuštěnou či povrchovou montáží hmoždinek, s různými průměry talířků hmoždinek podle typů izolantů apod..

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Jan Dvořák, Ing. Ivan Řehoř, Ing. Pavel Svoboda

 

ODBORNÝ GARANT:

Ing. Pavel Svoboda

 

ORGANIZAČNÍ GARANT:

Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

 

PŘIHLÁŠENÍ: na Termínové listině ČKAIT

 

Pro členy ČKAIT zdarma.

 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 

Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

Přednáška navazuje na publikaci Navrhování kontaktních systémů ETICS a technickou pomůcku uloženou v systému PROFESIS.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Kontakt: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz
Místo: online

Zpět